Styrelse

Ordförande
Joakim Sandell
Telefon: 072-4676180
joakim.sandell@malmo.sap.se

Vice ordförande och kyrkopolitiskt ansvarig
Carina Svensson
Telefon: 073 -3545168
carina.e.svensson@malmo.se

Kassör
Leif Jakobsson
Telefon: 08-7864836, 070-3439759
leif.jakobsson@riksdagen.se

Ordinarie ledamot
Katrin Stjernfeldt Jammeh
katrin.stjernfeldt-jammeh@malmo.se

Ordinarie ledamot
Rose-Marie Carlsson
Telefon: 073-061 08 09
rossicarlsson@hotmail.com

Ordinarie ledamot och medlemsansvarig
Amani Loubani
Telefon: 073-950 10 57
amani_loubani@yahoo.com


Suppleant
Hillevi Larsson
hillevi.larsson@riksdagen.se

Suppleant
Andreas Schönström
Telefon: 0709-116897
andreas.schonstrom@malmo.se

Suppleant
Sven-Erik Rasmusson
Telefon: 070-471 43 01
sven-erik.rasmusson@telia.com


Adjungerad
Curt Jacobsson, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Telefon: 073-391 59 43
curt.jacobsson@bredband.net

Adjungerad
Shler Bradostin, SSU Malmö
Telefon: 0700455196
shlerbradostin97@gmail.com

Adjungerad
Carina Nilsson, S-kvinnor
Telefon: 040-341261, 070-2465038
carina.nilsson.ks@malmo.se

Ordinarie ledamot och facklig ledare
Elin Kramer
Telefon: 070-149 19 63
elin.kramer@handels.se

Ordinarie ledamot och studieorganisatör
Mathias Persson
Telefon: 073- 3123333
mathias4juli@gmail.com

Ordinarie ledamot
Stefan Pinjefors
Telefon: 073-426 13 29
stefan.pinjefors@gmail.com

Ordinarie ledamot och internationellt ansvarig
Juan-Tadeo Espitia
Telefon: 0769-455669
juan.espitia@malmo.se

Ordinarie ledamot
Neziya Rahman
Telefon: 076-199 86 29
nezija@hotmail.com

Suppleant
Mubarik Mohamed Abdirahman
Telefon: 070-429 54 14
mubarik_1982@hotmail.com

Suppleant
Anette Ellis
Telefon: 070-518 34 18
anette.ellis@humana.se

Suppleant
Hanna Sandberg
Telefon: 

Adjungerad
Anton Svensson
, S-Studenter
Telefon: 0768554563
antonjsv@gmail.com

Adjungerad
Johanna Axerup, HBT S- förening
Telefon: 076- 899 55 47
johannaaxerup@gmail.com

Adjungerad och Valledare
Björn Gudmundsson, Expeditionen
Arbete : 040-6312236
bjorn.gudmundsson@malmo.sap.se

facebook Twitter Email