Studier och introduktionsträffar

Vårt parti är en folkrörelse. Vi är nästan 100.000 medlemmar som bär Socialdemokratins politiska kraft i vardagen - på möten, i debatter, på sociala medier eller var än vi finns. Våra värderingar är utgångspunkten för vårt engagemang, och vår styrka bygger på vår förmåga att utveckla verksamheten och stärka vår kraft som rörelse.

INTRODUKTIONSTRÄFFAR

Vår introduktionsutbildning vänder sig till dig som är ny medlem eller dig som vill lära känna det socialdemokratiska partiet lite bättre.

Utbildningen äger rum kvällstid kl. 18:00-20:00 på Olof Palmes plats 1 (våning 6).
Anmäl dig via länken HÄR.

Datum för kommande introduktioner 2023: 11 december. 

MEDLEMSUTBILDNINGAR

Välkommen till vår medlemsutbildning som vänder sig till alla medlemmar.
Den ger dig en inblick i vår politik, organisation och historia. Utbildningen består av fem kurser som innehåller både praktiska och teoretiska moment. Kurserna är fristående och återkommande så du bestämmer själv i vilken ordning och takt du genomgår utbildningen. Kurserna genomförs tillsammans med ABF på lördagar i Malmö.
Vårens 2024 genomförs följande kurser:

• VÅRA POLITISKA MOTSTÅNDARE – KONSTEN ATT TALA OCH ÖVERTYGA
Lördagen 3 februari.  Anmäl dig innan 21 januari!

• VÅR IDÈ – MED ”PENNAN” SOM VAPEN
Lördagen 10 februari. Anmäl dig innan 28 januari!

• VÅR HISTORIA – ARBETARRÖRELSENS FRAMVÄXT FRAM TILL VÅRA DAGAR
Lördagen 2 mars.  Anmäl dig innan 18 februari!

• DU, FACKET OCH POLITIKEN
Lördagen 9 mars. Anmäl dig innan 25 februari!

• VÅR ORGANISATION OCH MÖTESTEKNIK
Lördagen 16 mars. Anmäl dig innan 3 mars!

Du som genomgått våra fem delkurser kan därefter delta på vår regionala medlemsutbildning ”Medlemsutbildning del 2” som genomförs med deltagare från hela Skåne. Där efter har du möjlighet att genomgå den nationella medlemsutbildningen ”del 3”

LEDARSKAPSUTBILDNING
Riktas mot dig dom i en eller annan roll har fått medlemmarnas förtroende att företräda partiet – i partiorganisationen eller genom ett offentligt uppdrag.

Genom partiets nationella utbildning ”Grundläggande ledarskapsutbildning” ges du möjlighet att reflektera över ditt och partiets ledarskap utifrån din roll som förtroendevald. Utbildningen genomförs under november månad och omfattar fyra träffar.

Du anmäler dig via länken: Grundläggande ledarskapsutbildning 


Vi har studier för alla

Anmälan görs 14 dagar innan respektive delkurs till arbetarkommunens expedition, malmo@socialdemokraterna.se eller 040-631 22 30.

Samtliga utbildningar genomförs i samverkan med ABF.

Studieportalen är en hemsida där du hittar information om partiets studier samt aktuellt studiematerial.
Klicka här för att komma till Studieportalen

facebook Twitter Email