Vi bygger Malmö helt.

Bli medlem!

Internationella kvinnodagen – feministiskt AW!

Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen med en politisk after work på Grand! Kamp, politik, mingel, musik och öppen mick. Vad händer med kvinnokampen 2024? Hur går det med feminismen under den SD-ledda tidöregeringen? Vad behöver arbetarrörelsen göra för att flytta fram positionerna? Vad görs i Malmö lokalt för att hålla i jämställdhetsfrågorna? Medverkande:Elin Engdahl, vice ordförande…

Läs mer

Kommentar angående Jamal El-Haj

Socialdemokratin är ett folkrörelseparti med starka ideal om demokrati och alla människors lika värde och rätt. Jamal El-Haj har lång facklig bakgrund och har varit förtroendevald för oss under decennier. Han har varit en god och uppskattad kamrat. Fredagen den 9 februari uppmanade det skånska partidistriktet Jamal att lämna sitt riksdagsuppdrag. Bedömningen grundar sig i…

Läs mer

Hågkomstresa till Krakow-Auschwitz

Socialdemokraterna i Malmös internationella utskott arrangerar under vårterminen 2024 en hågkomstresa till Krakow-Auschwitz. Resan genomförs med stöd från Olof Palmes minnesfond. För dig som är intresserad:• Du ska vara mellan 18 och 35 år gammal• Du är medlem i Socialdemokraterna i Malmö Inför resan:Inför resan träffas vi vid en handfull tillfällen och planerar resan samt…

Läs mer

Staden städar efter nya friskolenedläggningar

Under 2023 har Malmö stad tvingats städa upp efter två fristående gymnasieskolor som på grund av omfattande brister fått sina tillstånd indragna av Skolinspektionen. Först ut var Thoren Innovation School. Eleverna på el- och energiprogrammet där fick mindre än halva sin lagstadgade undervisningstid. Först lades det programmet ned. Några månader senare kom beskedet att ägaren…

Läs mer

Vallöfte infriat: Ungdomar fick jobb

Under valrörelsen 2022 tryckte SSU på för att kommunen skulle ge ungdomar anställning. Socialdemokraterna svarade med ett vallöfte – att hjälpa fler arbetssökande unga Malmöbor in på arbetsmarknaden genom att införa ”Ungdomsjobb”. Vi socialdemokrater håller vad vi lovar och nu har kommunen levererat! Under 2023 har totalt 319 ungdomar mellan 18 och 29 år haft…

Läs mer

Staden och facket tar kampen mot arbetslivsbrotten

Malmö stad och Byggnads inleder samarbete för att komma åt arbetslivsbrottsligheten. En insatsgrupp mot arbetslivskriminalitet i kommunala upphandlingar har inrättats. För Socialdemokraterna i Malmöbetyder det att ett vallöfte infriats. Miljönämndens ordförande Sofia Hedén och Byggnads ordförande Jonas Sjöberg är nöjda med samarbetet. – Arbetslivskriminalitet är ett enormt problem i hela landet. I Malmö krokar vi…

Läs mer

Malmö och marknadsskolan

-ett samtal om vinstjaktens konsekvenser. Sverige har som enda land i världen ett skolsystem där konkurrens och vinstintresse ska samexistera med mål om en god och likvärdig utbildning för alla elever, oavsett förutsättningar. Hur har detta påverkat Malmös elever, skolpersonal och skattebetalare? Nu bjuder Socialdemokraterna i Malmö in till en kväll av kunskap och diskussion…

Läs mer

Nominera till Arbetarrörelsens Kulturpris i Malmö 2024

Litteratur, konst, musik, scenkonst, teater, film. Känner du någon som gestaltar arbetsliv eller arbetarrörelsen på ett intressant sätt? Nominera till Arbetarrörelsens Kulturpris i Malmö! Kulturpriset utdelas till den person eller grupp i Malmö som kan gestalta morgondagens arbetsliv, i ett demokratiskt och solidariskt samhälle. Här lyfter vi fram kulturutövare inom arbetarrörelsen! Nomineringar till Arbetarrörelsens kulturpris…

Läs mer

Malmö stads budget 2024

Klimatomställningen, välfärden och tryggheten värnas i kommunledningens budget för 2024. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har presenterat sitt förslag till budget för Malmö stad 2024. I en orolig tid så är prioriteringen tydlig: klimatomställningen, välfärden och tryggheten ska värnas. Under flera år har Malmö utvecklats i positiv riktning med stigande skolresultat, sjunkande antal hushåll som behöver…

Läs mer

Visionsarbete – Framtidens Malmö

Socialdemokraterna i Malmö kommer under mandatperioden formulera en uppdaterad politik för både aktuella utmaningar och en tydlig socialdemokratisk framtidsvision för Malmö. I det arbetet kommer mycket tid och kraft läggas på att samtala och samråda om Malmös framtid. Vill du vara med?

Läs mer
facebook Twitter Email