Diskriminering

Socialdemokraterna har nolltolerans mot alla former av diskriminering. Har du upplevt något inom ramen för Malmö arbetarekommuns verksamhet ber vi dig att kontakta förste ombudsman Zinaida Kajevic på zinaida.kajevic@socialdemokraterna.se och/eller ordförande för arbetarekommunen, Joakim Sandell på Joakim.sandell@riksdagen.se

Vi vill också uppmana att upprätta polisanmälan i de fall brott begåtts.

#MeToo

Socialdemokraterna har nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism. Socialdemokraterna har en särskild grupp under ledning av kanslichefen Lisa Hedin som har tagit fram åtgärder som ska säkerställa att trakasserier eller sexism inte förekommer. Gruppen är direkt underställd partisekreteraren.

I gruppen ingår kanslichefen Lisa Hedin, HR-chefen Ulla Johansson samt partiets vice gruppledare i riksdagen, Erik Ezelius.

Den som har blivit utsatt uppmanas kontakta gruppen med sin berättelse, på mejladressen metoo@socialdemokraterna.se. Ingen förutom gruppen har tillgång till inboxen och de riktlinjer och rutiner vi har gällande sexuella trakasserier kommer att följas.

Gruppen uppmanar även till att upprätta polisanmälan i de fall brott begåtts.

facebook Twitter Email