Sångkören

Malmö arbetarekommun har en kör! Vi sjunger gamla och nya sånger från arbetarrörelsens stora låtskatt. Vi träffas ungefär en gång i månaden. Ingen förkunskap krävs. Var med och sjung du med.

Körrepetitioner:
22 november
18 december avslutning

Körrepetitionerna sker mellan 18.30-20.45 och genomförs som studiecirkel i samarbete med ABF Malmö.

Anmäl dig här om du vill vara med: https://bit.ly/sjungsjungsjung

Vill du vara med? Kontakta ombudsman Linnea på linnea.jacobsson@socialdemokraterna.se eller 070 773 1935

facebook Twitter Email