Representantskap

Representantskapet är Socialdemokraterna i Malmös högsta beslutande församling. Det beslutar om Malmö Arbetarkommuns politik och verksamhet.

Socialdemokratiska föreningar tilldelas ombudsplatser utifrån antal medlemmar och väljer sedan vilka som ska representera dem.

Tidigare kallades representantskapet för distriktskongressen.

Kommande representantskap
29 januari

Tidigare representantskap

27 november
9 oktober
29 maj

facebook Twitter Email