Årsmöte och representantskap

Kommande representantskap

10 oktober (obs, flyttat!) på Malmö Folkets hus, Olof Palmes plats 1. Avprickning från 17.00, mötet startar 18.00.
7 november (obs nytt!), på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8. Avprickning från 17.00, mötet startar 18.00. 21 november, på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8. Avprickning från 17.00, mötet startar 18.00.
28 januari (observera tid och plats!) Best Western Hotel Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12. Mötet startar 9.00, incheckning från 8.00* OBS tiderna i kallelsen till mötet är de som gäller.
25 mars 2023, Årsmöte, Limhamns Folkets hus

Malmö arbetarekommunens årsmöte – 25 mars 2023

Malmö arbetarekommunens årsmöte kommer att hållas lördag den 25 mars 2022 på Limhamns Folkets hus. Kallelse och handlingar skickas till ombuden.

Motionsstopp inför årsmötet är den 31 januari och motioner skickas in via länken.

Nomineringar till val som görs på årsmötet görs också fram till den 31 januari 2023. Föreningens/klubbens nominering skickas in via denna länk.

facebook Twitter Email