Utbildning

Vår politik för skola och utbildning

För oss socialdemokrater har skolan en alldeles särskild plats i samhällsbygget. En bra skola är nyckeln till individens frigörelse. En dålig skola befäster ärvda ojämlikheter och gör världen mindre.

Förskola

Förskolan är på många sätt juvelen i den välfärdspolitiska kronan. Barn som gått i förskola har bättre språkliga färdigheter och klarar sig bättre i grundskolan. Allra mest gynnas barn till föräldrar med lägre utbildning och inkomst.

Med tanke på allt vi vet om förskolans positiva, jämlikhetsskapande effekter, är det ett stort problem att deltagandet fortsätter vara lägre bland de barn som skulle ha störst nytta av att gå där. Därför vill vi socialdemokrater att alla Malmöbarn ska få möjlighet att utvecklas i förskolan.

Vi vill bland annat:

 • Öka andelen barn i förskolan genom sänkta trösklar, fler familjecentraler och ett stärkt uppsökande arbete tillsammans med civilsamhället.
 • Fortsätta rusta upp och ersätta äldre förskolelokaler med nya.
 • Förbättra personalens förutsättningar genom fler utbildade kollegor, kompetensutveckling och goda möjligheter att läsa vidare.
 • Öka samarbetet mellan förskolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att tidigt identifiera och ge samordnat stöd till de barn och familjer som behöver det.

Grundskola

90-talets skolexperiment har lett till att svensk skola blivit allt mer segregerad och mindre likvärdig. Inte i något annat land i världen finns ett så utpräglat skolmarknadssystem format av vinstjakt och privata särintressen.

I kommunen kan vi göra en del men det krävs nationell politik för att komma tillrätta med de stora problemen. Det är tydligt vad som måste göras. Det krävs modiga reformer som sätter elevernas rätt till likvärdig utbildning före marknadsexperiment och vinstjakt. Vi vill bland annat se:

 • Stopp för vinstjakten
 • Kommunalt veto över friskoleetableringar
 • Resurser till skolan ska fördelas efter behov
 • Minskad skolsegregation genom reformerat skolval
 • En skola styrd med tillit istället för konkurrens och kontroll

I Malmö har vi länge haft fullt fokus på skolan och vi kan nu konstatera 10 år av stärkta skolresultat. Det är resultatet av en politik om satt skolan främst. Vi har tillfört mer resurser och styrt pengarna dit behoven är som störst. Vi har riggat en skolorganisation som klarar att driva ett förändringsarbete där vi låter proffsen vara proffs. Detta har skett samtidigt som Malmö haft en historisk skolutbyggnad. Under 2010-talet har vi byggt fler skolor än under 80, 90 och 00-talet tillsammans.

Vi är stolta över Malmös skolresa med inte nöjda. Vårt mål är tydligt: varenda Malmöunge ska lyckas i skolan.

Läs gärna vår antologi: Malmös skolresa – röster om en skola för alla.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Idag är en fullgjord gymnasieutbildning ett måste för att hävda sig på arbetsmarknaden. Många Malmöungdomar skulle ha mycket att vinna på att välja ett yrkesprogram på gymnasiet – dels för att det ökar chanserna till en examen, men också på grund av vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Därför storsatsar vi på att stärka den gymnasiala yrkesutbildningen genom fler platser, bättre praktik, tätt samarbete med näringslivet och en helt ny gymnasieskola för vårdutbildningar.

Ska skolan vara en murbräcka mot klassamhället får valet av gymnasieprogram samtidigt aldrig bli en återvändsgränd. Alla ska få både en andra och tredje chans att skola om sig, läsa upp och lära nytt. Det kräver en flexibel vuxenutbildning av hög kvalitet.

Framöver vill vi bland annat:

 • Fortsätta stärka samverkan mellan skolformerna, hela vägen från förskola till vuxenutbildning, kring elever med ett större behov av stöd och hjälp.
 • Stärka studie- och yrkesvägledningen tillsammans med grundskolan.
 • Öka antalet platser på lärlingsutbildningarna, en form av yrkesutbildning med större andel praktik som särskilt ofta leder till jobb.
 • Skapa fler kombinationsutbildningar mot bristyrken, som kombinerar studier i sfi med yrkeskurser.

facebook Twitter Email