Vallöften Malmö 2022-2026

Vi socialdemokrater vill fortsätta att bygga Malmö helt. Med det menar vi en stad som fungerar för alla. Oavsett bakgrund och vilken del av Malmö man bor i. Under de senaste åren har mycket gått åt rätt håll. Men vi är inte nöjda. Det finns massor kvar att göra. Inför nästa mandatperiod lovar vi därför:

Krafttag mot lönedumpning och arbetslivskriminalitet.
Det vill vi ta genom att:

  • Inrätta en kommunal insatsgrupp mot lönedumpning.
  • Inrätta en tipstelefon mot arbetslivskriminalitet.

Malmö stad köper varor och tjänster för cirka 10 miljarder kronor årligen. Skattemedel ska gå till det som de är avsedda för. De ska aldrig hamna i kriminellas fickor, användas för att dumpa löner eller försämra villkor för anställda. Läs mer här.


Fler bostäder för den vanlige Malmöbon!
• Det vill vi göra genom att sprida Mallbo — en modell där fastighetsägare bland annat erbjuds billigare tomträtt mot att de garanterar lägre hyror.

•  MKB ska erbjuda sina hyresgäster förtur vid all nyproduktion! På så sätt frigörs fler lägenheter i det kommunala bolagets äldre bestånd.

•  Fler barnfamiljer ska kunna bo i Malmö! Vi vill samarbeta med branschen för att få fram fler innovativa lösningar när det gäller exempelvis småhus och radhus. Läs mer här.

Avskaffa minutschemat i hemtjänsten!
Vi vill stärka samhällets respekt, kärlek och omtanke till de som varit med att bygga upp vårt samhälle. Därför vill vi avskaffa de så kallade minutscheman inom hemtjänsten som har tvingat vårdpersonalen att stressa genom arbetsdagen utan att hinna med kanske en pratstund eller lite extra omtanke. Läs mer här.

Införa Ungdomsjobb!
Vi vill hjälpa fler arbetssökande unga Malmöbor in på arbetsmarknaden genom att införa Ungdomsjobb. Det betyder att arbetssökande mellan 18 och 29 år erbjuds tidsbegränsade anställningar inom Malmö stad i kombina­tion med individuella insatser som exempelvis utbildning och språkträning. Läs mer här.

Här finns hela vårt kommunpolitiska program

Här finns våra vallöften till Malmöborna

facebook Twitter Email