Arbete och tillväxt för ökad jämlikhet

Malmö en tillväxtmotor för Sverige. Under 00-talet har tillväxten i det privata näringslivet varit högre än både Stockholm och Göteborg. Ändå är arbetslösheten bland de högsta i landet, och har legat på oacceptabelt höga nivåer allt sedan 90-talet. Inkomstskillnaderna mellan stadens olika delar är alldeles för hög. Framväxten av nya lågbetalda jobb har, tillsammans med en urholkning av socialförsäkringssystemen, förstärkt klyftorna i staden under en lång tid.

En gynnsam geografisk position, många unga i arbetsför ålder och pågående infrastrukturinvesteringar i regionen, såsom Fehmarn bält-tunneln är alla faktorer som pekar mot att Malmö kommer att få en ännu mer utpräglad roll som tillväxtmotor i framtiden. Men det behövs en aktiv politik på arbetsmarknads- och tillväxtområdet för att klyftorna också ska minska.

Ordförande: Martin Nordin
Ledamöter: Marie Granlund, Markus Kristiansson och Bilar Kassem.
Sekreterare: Oscar Rauer

Bli medlem.

Här kan du ge arbetsgruppen dina inspel till sitt arbete:

facebook Twitter Email