Studier och introduktionsträffar

Vårt parti är en folkrörelse. Vi är nästan 100.000 medlemmar som bär Socialdemokratins politiska kraft i vardagen - på möten, i debatter, på sociala medier eller var än vi finns. Våra värderingar är utgångspunkten för vårt engagemang, och vår styrka bygger på vår förmåga att utveckla verksamheten och stärka vår kraft som rörelse.

INTRODUKTIONSTRÄFFAR
Vår introduktionsutbildning vänder sig till dig som är ny medlem eller dig som vill lära känna det socialdemokratiska partiet lite bättre.

Utbildningen äger rum kvällstid kl. 18:00-20:00 på Olof Palmes plats 1 (våning 6).
Anmäl dig via länken HÄR.

Datum för kommande introduktioner 2023: 12 september, 4 oktober, 14 november, 11 december. 

MEDLEMSUTBILDNINGAR Hösten 2023
Välkommen till medlemsutbildningen som vänder sig till alla medlemmar och ger en inblick i vår historia, politik och organisation. Kurserna är återkommande och deltagaren väljer sin egen takt och ordning. Under hösten 2023 genomförs följande kurser lokalt i Malmö:

• VÅRA POLITISKA MOTSTÅNDARE. ATT TALA OCH ÖVERTYGA
Lördagen 14 oktober – Anmäl dig innan 1 oktober!

• VÅR ORGANISATION OCH MÖTESTEKNIK
Lördagen 21 oktober. Anmäl dig innan 8 oktober!

• DU, FACKET OCH POLITIKEN
Lördagen 28 oktober. Anmäl dig före 15 oktober!

• VÅR IDÉ MED PENNAN SOM VAPEN
Lördagen 11 november. Anmäl dig innan 29 oktober!

• VÅR HISTORIA
Lördagen den 25 november. Anmäl dig före 12 november!

LEDARSKAPSUTBILDNING
Riktas mot dig dom i en eller annan roll har fått medlemmarnas förtroende att företräda partiet – i partiorganisationen eller genom ett offentligt uppdrag.

Genom partiets nationella utbildning ”Grundläggande ledarskapsutbildning” ges du möjlighet att reflektera över ditt och partiets ledarskap utifrån din roll som förtroendevald. Utbildningen genomförs under november månad och omfattar fyra träffar.

Du anmäler dig via länken: Grundläggande ledarskapsutbildning 


Vi har studier för alla

Anmälan görs 14 dagar innan respektive delkurs till arbetarkommunens expedition, malmo@socialdemokraterna.se eller 040-631 22 30.

Samtliga utbildningar genomförs i samverkan med ABF.

Studieportalen är en hemsida där du hittar information om partiets studier samt aktuellt studiematerial.
Klicka här för att komma till Studieportalen

facebook Twitter Email