#14 Överförmyndarnämnden i Malmö

I detta avsnitt möter du Zinaida Kajevic, som är ordförande för överförmyndarnämnden i Malmö. Vi samtalar om deras verksamhet, samt jur den kan utvecklas för framtidens behov.

facebook Twitter Email