#19 Kollektivtrafiken i Malmö

I detta avsnitt möter ni Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö, samt 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden region Skåne. Vi samtalar om utbyggnaden av kollektivtrafiknätet fram till 2029, samt taxor och mycket mera.

facebook Twitter Email