Rapport – Arbetsmarknadssituationen i Malmö och vägen framåt

För socialdemokratin är frågan om arbete helt central.  Det finns ingen större klyfta mellan den som har ett arbete och den som inte har. Socialdemokraterna i Malmö har länge haft fullt fokus på jobbpolitiken. En hel del går i rätt riktning på arbetsmarknadsområdet: hälften av alla nya jobb i Skåne skapas i Malmö. Fler Malmöbor kommer ut i arbete snabbare. Arbetslösheten sjunker, liksom antalet hushåll som behöver försörjningsstöd. Ändå arbetslösheten bland de högsta i landet här. 

Därför har Socialdemokraterna i Malmö tagit initiativ till en oberoende rapport som, med utgångspunkt i forskning på arbetsmarknadsområdet, analyserar Malmös arbetsmarknadssituation. Rapporten visar att det krävs mer än arbetsmarknadsåtgärder för att komma tillrätta med problemen. Rapporten är skriven av forskaren och nationalekonomen Martin Nordin. Förordet är skrivet av kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh och Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö.

Rapporten kommer att tryckas och finnas tillgänglig för medlemmar, S-föreningar/klubbar andra intresserade att läsa och diskutera. Är du intresserad av en tryckt version? Kontakta socialdemokraterna i Malmös expedition.

Studiehandledning till rapporten finns här

Sydsvenskan 13/9 2021:
”Socialdemokraterna stärker den lokala politiken i Malmö för att bryta segregationen.”

Sydsvenskan 13/9 2021:
”Fler Malmöbor i arbete – färre på försörjningsstöd”

facebook Twitter Email