Malmös äldre får stort tillskott i budgeten 2019

Malmös äldre får en stor del av den miljard som kommunledningen satsar på mer välfärd i nästa års budget. Hög bemanning, goda arbetsvillkor och fler...

14.000 fler i sjukvården

Svensk vård är i världsklass, men på många håll är väntetiden för lång och personalen har det tufft. Till 2022 lovar vi 14.000 fler vårdanställda och att alla...

Sommarjobb till alla elever på gymnasiet

Malmö stad, näringslivet och Arbetsförmedlingen ska med en gemensam sommarjobbsgaranti se till att alla gymnasielever i Malmö får möjlighet till sommarjobb...

”Det här är en stark budget för nästa år, sade @KatrinS_J när hon presenterade Malmös stads preliminära budget för nästa år.”
Investeringar i skola, äldreomsorg, jobb, klimat och socialt förebyggande arbete. Välfärd går alltid före skattesänkningar. 💪
https://t.co/I6wYMFgKaE

Malmös äldre får stort tillskott i budgeten 2019

Malmös äldre får stort tillskott i budgeten 2019

Malmös äldre får en stor del av den miljard som kommunledningen satsar på mer välfärd i nästa års budget. Hög bemanning, goda arbetsvillkor och fler heltidstjänster för personalen ger trygghet och kontinuitet för de äldre. De senaste fem åren har Malmös skolor fått...

läs mer
Vallöfte: 1 000 fler ungdomsbostäder

Vallöfte: 1 000 fler ungdomsbostäder

Bostaden är en rättighet och en central del av välfärden. Alla ska ha rätt till en bostad. Malmö växer snabbt och precis som i många delar av landet råder det bostadsbrist. Därför har den socialdemokratiskt ledda kommunledningen i Malmö prioriterat ett högre...

läs mer

S vallöfte för att stärka svenska språket

Malmö är, tillsammans med städer som London, New York och Amsterdam, en av världens mest internationella städer. Vi är drygt 334 000 Malmöbor med ursprung i 181 länder. Vi talar 150 olika språk och har kontakter och nätverk över hela världen. Detta och att Malmö har...

läs mer
S vallöften till Malmös äldre

S vallöften till Malmös äldre

I Malmö ska det vara tryggt och bra att leva, oavsett ålder. Här ska du som avslutat ditt yrkesliv skörda frukterna av dina insatser för samhället genom att kunna leva ett aktivt och socialt liv. Här ska längtan efter tid och utrymme till att leva ut dina planer och...

läs mer

S vallöften till Malmös äldre

I Malmö ska det vara tryggt och bra att leva, oavsett ålder. Här ska du som avslutat ditt yrkesliv skörda frukterna av dina insatser för samhället genom att kunna leva ett aktivt och socialt liv. Här ska längtan efter tid och utrymme till att leva ut dina planer...

Läs mer
S vallöften till Malmös äldre

SFI-elever flyttas till kommunal undervisning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avbryter sin planerade upphandling av SFI-undervisning, som skulle gälla från den 1 augusti. Nuvarande avtal med privata aktörer inom SFI i Malmö löper ut den 31 juli i år. Planeringen av upphandling för perioden från och med...

Läs mer
SFI-elever flyttas till kommunal undervisning

Valberedningens förslag till KF

Katrin Stjernfeldt Jammeh står överst på kommunfullmäktigelistan som Socialdemokraternas valberedning i Malmö föreslår till valet 2018. Förslaget i sin helhet är framtaget för att ta vara på både rutinerade och erfarna ledamöter och ge plats för nya. Intresset för...

Läs mer
Valberedningens förslag till KF

Malmö utsedd till Ocean Action Hub av FN

Malmö har av FN utsetts till Ocean Action Hub – en av sammanlagt sju i hela världen. Detta och mycket mer kommer att uppmärksammas i arbetet med att stärka Malmö som kuststad, vilket kommunstyrelsen fattade beslut om på onsdagen. Utöver det innefattar arbetet en...

Läs mer
Malmö utsedd till Ocean Action Hub av FN

Ambulans i egen regi i Malmö!

Att Malmö nu är en av de städer som har ambulans i egen regi innebär att de som arbetar får bättre arbetsvillkor, en högre effektivitet i vården och en ökning av patientsäkerheten. Sedan i februari har Malmö ambulans i egen regi. Verksamheten tas över från Falck...

Läs mer
Ambulans

En historisk satsning på Malmös sjukhus

I Malmö genomförs en historisk satsning på att bygga ut och modernisera sjukhusområdet. Investeringen är på nära 12,3 miljarder kronor. Med moderniseringen av sjukhusområdet skapar vi förutsättningar för en högkvalitativ och trygg vård i framtiden. Här förberedes...

Läs mer
En historisk satsning på Malmös sjukhus

Regeringen kortar väntetiderna i cancervården

NU SATSAR VI PÅ EN VÄRLDSLEDANDE CANCERVÅRD Kortare väntetider, snabbare diagnosticering och mer personal i sjukvården. Nu föreslår vi en halv miljard per år de kommande fyra åren på en ny och utvecklad cancersatsning. Detta arbete kan inte vänta - ingen som har...

Läs mer
Hand med dropp

14.000 fler i sjukvården

Svensk vård är i världsklass, men på många håll är väntetiden för lång och personalen har det tufft. Till 2022 lovar vi 14.000 fler vårdanställda och att alla socialdemokrater i kommuner och landsting ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön i vården. Här är våra...

Läs mer
Löfvén hälsar på sjukvårdsanställda

Krafttag mot kriminella

Förbud för skyddsväst för privatpersoner, ökat vittnesstöd, påföljd för hedersrelaterade brott som begås utomlands och kriminalisera medlemskap i terrorstämplade organisationer. Socialdemokraterna Malmös nya trygghetspolitiska program innehåller 60 nya förslag inom...

Läs mer
Krafttag mot kriminella

Nystart i Malmö för god äldreomsorg

Malmö är en stad där det bor många äldre, cirka 50 000 är över 65 år. Carina Nilsson, kommunalråd för äldrefrågor, är fast besluten att Malmö ska bli en ännu bättre stad att åldras i. – Vi vet att andelen äldre kommer att öka från år 2024 och det är dags att redan...

Läs mer
Nystart i Malmö för god äldreomsorg

Halvtid – så arbetar vi med våra vallöften

För två år sedan befann vi oss mitt i 2014-års valkampanj. En kampanj som gav resultat! Vi fick 32,8 procent av rösterna och Socialdemokraterna behöll makten...

Malmö – en stad i rörelse

– Det stora utbud av stora och små evenemang som har ägt rum i Malmö under sommaren visar verkligen att Malmö har en dragningskraft för både arrangörer och...

Maria hjälper flyktingar

När bilderna av den döda syriska pojken spreds över världen kände Maria Bergqvist, som tillvardags är ombudsman på HRF och ordförande för den fackliga...

Malmö – en stad i rörelse

– Det stora utbud av stora och små evenemang som har ägt rum i Malmö under sommaren visar verkligen att Malmö har en dragningskraft för både arrangörer och publik. Både boule-SM och skateboard-VM samma sommar visar att Malmö är staden med något för alla, säger...

läs mer

Maria hjälper flyktingar

När bilderna av den döda syriska pojken spreds över världen kände Maria Bergqvist, som tillvardags är ombudsman på HRF och ordförande för den fackliga kvinnoklubben Alina, att hon inte bara kunde se på längre. Nu måste jag göra något, tänkte hon och tog bilen och...

läs mer