Starkare tillsammans
För ett helt Malmö

Malmö är staden som ständigt växer och utvecklas. Jobben är fler än någonsin och skolresultaten förbättras för sjätte året i rad. Malmö ligger i framkant och utmärker sig inom såväl social- som miljömässigt hållbar utveckling.

Staden var först ut med att tillsätta en lokal kommission för att minska skillnaderna i hälsa med Malmökommissionen och är nu även först ut med att implementera FN:s globala hållbarhetsmål på lokal nivå.

Med en växande befolkning ställs det höga krav på de kommunala verksamheterna, på välfärden och sysselsättningen, och på bostadsbyggandet.

I Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för 2017 ser vi till att bygga Malmö helt. I fokus för det arbetet står satsningar på barn och ungas uppväxtvillkor, på sysselsättning och trygghet samt på bostäder.

Läs om vår våra olika budgetområden

En ung, global och modern stad

Malmö ska fortsätta vara staden som ligger i framkant, som tänker nytt, visar mod och vågar pröva det okända för att staden ska vara jämlik och en bra plats att leva i, verka i och besöka.

Läs mer!

Jobbpakt för Malmö

Malmö stad sluter en jobbpakt med Malmöborna. Stadens egna verksamheter ska användas som en dörr in till arbetsmarknaden för Malmöbor som uppbär försörjningsstöd genom att kommunala mertjänster tas fram i samarbete med facken och Arbetsförmedlingen. Fler Malmöbor ska nå egen försörjning. Principen om “arbete först” ska vara utgångspunkten för Malmöbor som uppbär försörjningsstöd. Stadens arbetsmarknadsinsatser kopplas närmare ihop med socialtjänsten.

Läs mer!

Ordning i flyktingmottagandet

Hösten 2015 nådde fler människor på flykt Sverige än någonsin. Många av dem anlände först till Malmö. Nu är situationen annorlunda och för staden handlar arbetet om att skapa ordning i mottagandet av ensamkommande barn och vuxna som ska bosätta sig och finna sin framtid i Malmö.

Staden ska säkra ett fullgott och rättssäkert mottagande av nyanlända.

Läs mer!

En skola för alla

I Malmö ska vartenda barn få möjlighet att utveckla sina talanger. Föräldrarnas bakgrund ska inte få avgöra hur man lyckas i skolan eller vilken framtid barnen får. Förskole- och skolverksamheten fortsätter med sikte på fortsatt förbättrade skolresultat samt ökad likvärdighet mellan alla stadens elever.

Läs mer!

Den barnvänliga staden

Alla barn och unga ska få de allra bästa förutsättningarna till en bra start i den unga, globala och moderna staden. Det kräver tillgång till ett attraktivt och kreativt kultur- och fritidsliv, oavsett barns olika förutsättningar.

Läs mer!

Fler bostäder i hela staden

Malmö växer och utvecklas. Bostadsbyggandet går för högtryck. Resursförstärkningen i samband med tilläggsbudgeten 2016, med syfte att få fart på bostadsbyggandet, ligger kvar och kompletteras med flera initiativ för att möta den strukturella hemlösheten och för att få fram fler bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden.

Läs mer!

Tuffare mot brott och brottens orsaker

Malmö ska vara en trygg stad att bo, leva och vistas i. Brottsbekämpning är ett nationellt ansvar genom polisen. Staden ska bistå och vara behjälplig på alla sätt den förmår så att polisen kan vara framgångsrik.

Läs mer!

Klimatsäkrad stad

Genomförandet av Malmös miljöprogram konkretiseras och integreras i arbetet med att, som första kommun i Sverige, implementera FN:s globala hållbarhetsmål lokalt.

Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar energi 2030. En skyfallsplan med prioritering av konkreta åtgärder tas fram. Klimatavtrycket från den mat som serveras i Malmö stad ska minska.

Läs mer!

Omsorg om varandra

Malmö Stads omsorg ska vara likvärdig. Malmö stad genomför en omorganisation som syftar till att erbjuda Malmöborna en bra välfärd och service. Mycket fokus ligger på ungas uppväxtvillkor och en likvärdig omsorg. I maj 2017 väntas den nya organisationen träda i kraft.

Läs mer!

Den öppna staden

Malmö är en stad präglad av öppenhet och nyfikenhet. Det offensiva, framsynta och systematiska arbetet som staden bedriver ska fortsätta. Det betyder bland annat fortsatta insatser mot rasism, diskriminering och HBTQ-fobi.

Läs mer!

Ladda ner budgetdokument

Senaste nytt

Vinsttak till förmån för välfärden

Vinsttak till förmån för välfärden

Den svenska modellen är baserad på en gemensamt finansierad välfärd med hög tillit. Därför är det grundläggande att de resurser som varje dag tillförs välfärden via skattsedeln också används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Att eventuellt överskott som skapas...

läs mer
Leif Jakobsson till Finansdepartementet som statssekreterare

Leif Jakobsson till Finansdepartementet som statssekreterare

Riksdagsledamoten Leif Jakobsson från Malmö har utnämnts till statssekreterare på Finansdepartementet. Uppdraget innebär att Leif Jakobsson kommer att arbeta med finansministern Magdalena Andersson. ”Jag är mycket hedrad över att få möjligheten att arbeta med...

läs mer
Viktigt att inte förenkla om Malmös ekonomi

Viktigt att inte förenkla om Malmös ekonomi

Det blir ingen ”chockhöjning” av skatten i Malmö. Inget ”ekonomiskt stålbad” väntar Malmöborna. Sydsvenskan skriver idag om en konsultrapport som kommunstyrelsen har beställt. Rapporten analyserar nuläget och framtiden i staden ur en rad aspekter. När det gäller...

läs mer
Guidade bussturer i arbetarrörelsens fotspår

Guidade bussturer i arbetarrörelsens fotspår

Följ med på guidad busstur i arbetarrörelsens fotspår. Historikerna Lars Berggren och Roger Johansson berättar om viktiga händelser, personer och platser i den tidiga arbetarrörelsens historia. Vi får bland annat se var logementsfartyget Amalthea låg, var August Palm...

läs mer
Lyssna på årets 1 majtal 2016

Lyssna på årets 1 majtal 2016

På denna sida kan du ta del av årets 1 majtal i Malmö i Malmö Folkets Park 2016. Klicka på play i ett av de nedanstående ljudspelarna beroende på vilket tal du vill lyssna på.   Joakim Sandell- 1 majtal 2016   Mikael Wideen - 1 majtal 2016   Rizwan...

läs mer

Anders Rubin kommenterar Malmös klättring i SKL:s skolranking

Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting, SKL, sin årliga ranking av Sveriges skolkommuner. Skolorna i Malmö stad klättrar i årets sammanställning hela 51 placeringar, vilket är tredje året i rad som Malmös skolor förbättrar sina resultat i SKL:s...

läs mer
Välfärdsmiljarder för fler anställda

Välfärdsmiljarder för fler anställda

Välfärdsmiljarder för fler anställda Kvaliteten i välfärden behöver stärkas. Därför kommer regeringen och Vänsterpartiet att investera 10 miljarder per år så att kommuner och landsting kan anställa fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga...

läs mer

Korrekt information om utmaningarna för Malmös skolor

I en rad artiklar har Sydsvenskan skrivit om den ökande befolkningen i Malmö och vilka konsekvenser det får för Malmös skolor. Igår publicerades den här artikeln som tyvärr var full av missvisande resonemang och direkta felaktigheter. Vi ska försöka bringa klarhet i...

läs mer
”ID-kontrollerna är ett väsentligt steg i fel riktning”

”ID-kontrollerna är ett väsentligt steg i fel riktning”

Sedan tidigare idag, den 4 januari, är id-kontroller av samtliga färje-, tåg- och bussresenärer från Danmark till Skåne ett faktum. Detta i Öresundsregionen, där det har rått passfrihet sedan 50-talet och där i snitt 15 200 pendlare dagligen tar sig över Sundet till...

läs mer