Har du barn i skolan?

I år höjs Malmös skolresultat för åttonde året i rad. Det är en unik förbättringsresa. Men vi vill mycket mer. Vi har en stor utmaning framför oss där vi...

Stoppa vinstjakten i välfärden!

I ett starkt samhälle ska våra skattepengar gå till bättre välfärd för medborgarna och bättre villkor för personalen - inte till obegränsade vinstuttag. Den 7...

Malmös äldre får stort tillskott i budgeten 2019

Malmös äldre får en stor del av den miljard som kommunledningen satsar på mer välfärd i nästa års budget. Hög bemanning, goda arbetsvillkor och fler...

STÄRKTA SKOLRESULTAT IGEN
”Malmös resa mot att bli Sveriges bästa skolkommun är nu inne på sitt åttonde år. Särskilt glädjande att behörigheten denna gång stiger kraftigt. Ett stort tack till alla elever och all personal”, säger @anders_rubin.
https://t.co/h7uvohJK9h

Alla har rätt till ett bra sommarlov!

Alla har rätt till ett bra sommarlov!

Vårterminen är slut och Sveriges elever går på sommarlov. Många ser fram emot sol, bad och glass efter ett långt läsår. Men för vissa barn och unga innebär sommarlovet också en klump i magen. Över att vara den enda som är kvar hemma medan ens kompisar åker utomlands...

läs mer
Har du barn i skolan?

Har du barn i skolan?

I år höjs Malmös skolresultat för åttonde året i rad. Det är en unik förbättringsresa. Men vi vill mycket mer. Vi har en stor utmaning framför oss där vi behöver anställa ännu fler i skolan och bygga ännu fler skolplatser. Vi vill fortsätta den positiva trenden och...

läs mer

Malmös äldre får stort tillskott i budgeten 2019

Malmös äldre får en stor del av den miljard som kommunledningen satsar på mer välfärd i nästa års budget. Hög bemanning, goda arbetsvillkor och fler heltidstjänster för personalen ger trygghet och kontinuitet för de äldre. De senaste fem åren har Malmös skolor fått...

läs mer

Vallöfte: 1 000 fler ungdomsbostäder

Bostaden är en rättighet och en central del av välfärden. Alla ska ha rätt till en bostad. Malmö växer snabbt och precis som i många delar av landet råder det bostadsbrist. Därför har den socialdemokratiskt ledda kommunledningen i Malmö prioriterat ett högre...

läs mer
S vallöfte för att stärka svenska språket

S vallöfte för att stärka svenska språket

Malmö är, tillsammans med städer som London, New York och Amsterdam, en av världens mest internationella städer. Vi är drygt 334 000 Malmöbor med ursprung i 181 länder. Vi talar 150 olika språk och har kontakter och nätverk över hela världen. Detta och att Malmö har...

läs mer

S vallöfte för att stärka svenska språket

Malmö är, tillsammans med städer som London, New York och Amsterdam, en av världens mest internationella städer. Vi är drygt 334 000 Malmöbor med ursprung i 181 länder. Vi talar 150 olika språk och har kontakter och nätverk över hela världen. Detta och att Malmö...

Läs mer
S vallöfte för att stärka svenska språket

S vallöften till Malmös äldre

I Malmö ska det vara tryggt och bra att leva, oavsett ålder. Här ska du som avslutat ditt yrkesliv skörda frukterna av dina insatser för samhället genom att kunna leva ett aktivt och socialt liv. Här ska längtan efter tid och utrymme till att leva ut dina planer...

Läs mer
S vallöften till Malmös äldre

SFI-elever flyttas till kommunal undervisning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avbryter sin planerade upphandling av SFI-undervisning, som skulle gälla från den 1 augusti. Nuvarande avtal med privata aktörer inom SFI i Malmö löper ut den 31 juli i år. Planeringen av upphandling för perioden från och med...

Läs mer
SFI-elever flyttas till kommunal undervisning

Valberedningens förslag till KF

Katrin Stjernfeldt Jammeh står överst på kommunfullmäktigelistan som Socialdemokraternas valberedning i Malmö föreslår till valet 2018. Förslaget i sin helhet är framtaget för att ta vara på både rutinerade och erfarna ledamöter och ge plats för nya. Intresset för...

Läs mer
Valberedningens förslag till KF

Malmö utsedd till Ocean Action Hub av FN

Malmö har av FN utsetts till Ocean Action Hub – en av sammanlagt sju i hela världen. Detta och mycket mer kommer att uppmärksammas i arbetet med att stärka Malmö som kuststad, vilket kommunstyrelsen fattade beslut om på onsdagen. Utöver det innefattar arbetet en...

Läs mer
Malmö utsedd till Ocean Action Hub av FN

Ambulans i egen regi i Malmö!

Att Malmö nu är en av de städer som har ambulans i egen regi innebär att de som arbetar får bättre arbetsvillkor, en högre effektivitet i vården och en ökning av patientsäkerheten. Sedan i februari har Malmö ambulans i egen regi. Verksamheten tas över från Falck...

Läs mer
Ambulans

En historisk satsning på Malmös sjukhus

I Malmö genomförs en historisk satsning på att bygga ut och modernisera sjukhusområdet. Investeringen är på nära 12,3 miljarder kronor. Med moderniseringen av sjukhusområdet skapar vi förutsättningar för en högkvalitativ och trygg vård i framtiden. Här förberedes...

Läs mer
En historisk satsning på Malmös sjukhus

Regeringen kortar väntetiderna i cancervården

NU SATSAR VI PÅ EN VÄRLDSLEDANDE CANCERVÅRD Kortare väntetider, snabbare diagnosticering och mer personal i sjukvården. Nu föreslår vi en halv miljard per år de kommande fyra åren på en ny och utvecklad cancersatsning. Detta arbete kan inte vänta - ingen som har...

Läs mer
Hand med dropp

14.000 fler i sjukvården

Svensk vård är i världsklass, men på många håll är väntetiden för lång och personalen har det tufft. Till 2022 lovar vi 14.000 fler vårdanställda och att alla socialdemokrater i kommuner och landsting ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön i vården. Här är våra...

Läs mer
Löfvén hälsar på sjukvårdsanställda

Halvtid – så arbetar vi med våra vallöften

För två år sedan befann vi oss mitt i 2014-års valkampanj. En kampanj som gav resultat! Vi fick 32,8 procent av rösterna och Socialdemokraterna behöll makten...

Malmö – en stad i rörelse

– Det stora utbud av stora och små evenemang som har ägt rum i Malmö under sommaren visar verkligen att Malmö har en dragningskraft för både arrangörer och...

Maria hjälper flyktingar

När bilderna av den döda syriska pojken spreds över världen kände Maria Bergqvist, som tillvardags är ombudsman på HRF och ordförande för den fackliga...

Malmö – en stad i rörelse

– Det stora utbud av stora och små evenemang som har ägt rum i Malmö under sommaren visar verkligen att Malmö har en dragningskraft för både arrangörer och publik. Både boule-SM och skateboard-VM samma sommar visar att Malmö är staden med något för alla, säger...

läs mer

Maria hjälper flyktingar

När bilderna av den döda syriska pojken spreds över världen kände Maria Bergqvist, som tillvardags är ombudsman på HRF och ordförande för den fackliga kvinnoklubben Alina, att hon inte bara kunde se på längre. Nu måste jag göra något, tänkte hon och tog bilen och...

läs mer