Alla barn och unga ske ges förutsättningar att växa

En bra start i livet lägger grunden för välmående och frihet genom hela livet. Dessutom tidiga insatser i barn och unga den viktigaste investeringen ett samhälle kan göra för att säkra välfärd, välstånd och en levande demokrati. För oss socialdemokrater är barn och ungas utveckling därför en fråga för hela samhället, inte bara för barnets föräldrar eller familj.  

Malmö är en av världens bästa platser att växa upp i. Grönskande parker, temalekplatser, ett rikt fritids- och kulturliv, samt medvetna satsningar på skola och utbildning, är bara några anledningar till detta. Men långt ifrån alla barn och unga har samma möjligheter att förverkliga sina drömmar eller nå sin fulla potential. I framtidens Malmö behöver detta förändras. För en stad som ger alla barn och unga de bästa förutsättningarna växa kommer också att vara en bra plats för alla andra. 

Ordförande: Ali Reza Yakhdani 
Ledamöter: Sanna Axelsson, Sedat Arif och Margot Olsson. 
Sekreterare: Oscar Rauer

Bli medlem.

Här kan du ge arbetsgruppen dina inspel till sitt arbete:

facebook Twitter Email