Anders Rubin

hemtjänsten malmö

Dags att skrota minutjakten i hemtjänsten!

Socialdemokraterna i Malmö har ställt sig bakom en motion från Kommunal S-fackklubb som handlar om att skrota minutschema i hemtjänsten. Förhoppningen är att det ska leda till en bättre hemtjänst för såväl brukar som personal.

När Malmö införde timbaserade hemtjänstinsatser istället för nivåer lanserades det som att vårdtagare skulle få mer att säga till om, och att brukare och personal skulle kunna lägga upp hur och när insatserna skulle utföras. Effekten blev inte den förväntade. Motionen är skriven av Ewa Glimhed och Olga K Roos, båda fackliga företrädare för Kommunal sektion…

Läs mer
facebook Twitter Email