hemtjänsten malmö

Dags att skrota minutjakten i hemtjänsten!

Socialdemokraterna i Malmö har ställt sig bakom en motion från Kommunal S-fackklubb som handlar om att skrota minutschema i hemtjänsten. Förhoppningen är att det ska leda till en bättre hemtjänst för såväl brukar som personal.

När Malmö införde timbaserade hemtjänstinsatser istället för nivåer lanserades det som att vårdtagare skulle få mer att säga till om, och att brukare och personal skulle kunna lägga upp hur och när insatserna skulle utföras. Effekten blev inte den förväntade.

Motionen är skriven av Ewa Glimhed och Olga K Roos, båda fackliga företrädare för Kommunal sektion Malmö vård och omsorg. 

Systemet med minutschema är ett stort arbetsmiljöproblem. Det påverkar Kommunals medlemmar men också alla dem som är beroende av hemtjänst för att klara sin vardag. Vi är glada över att Malmö arbetarkommun beslutat att ställa sig bakom motionen och därmed kan systemet skrotas en gång för alla. Det är i alla fall vår förhoppning, säger Ewa Glimhed, ordförande för Kommunal sektion Malmö vård och omsorg.

Äldreomsorgens utsatthet för detaljerade styrmodeller behöver brytas. Ett avskaffande av minutscheman är bra för personalen, men det är också viktigt för brukaren. Det ökar också tryggheten för den som är anhörig när ens förälder eller partner blir väl omhändertagen, säger Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö.

Det är väldigt viktigt om vi ska nå världens bästa äldreomsorg att vi skapar bra förutsättningar för personalen i äldreomsorgen att fullt ut använda sin kunskaper. System och metoder som leder till upplevelse av minutschema och brist på tillit måste därför bort, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg.

facebook Twitter Email