Hej partivän,

Det var nog många med mig som trodde att glastaket spräcktes i onsdags morse. Vår partiordförande, Magdalena Andersson, accepterades av riksdagen som regeringsbildare. Sverige skulle efter 100 år av demokrati äntligen få sin första kvinnliga statsminister!

Några timmar senare kunde vi konstatera att det där jäkla glastaket var riktigt segt! Miljöpartiet valde att inte ingå i underlaget och därmed blev det en ny talmansrunda.

Nu ska vi se till att krossa glastaket på måndag istället! Denna gång för gott. Om allt går som planerat så tillträder en socialdemokratisk enpartiregering under onsdagen, med Magdalena Andersson som statsminister.

Det finns mycket att säga om veckan som varit och självklart har vi väl alla synpunkter på hur övriga partiet har hanterat den, men jag håller mig för att recensera andra och räknar i stället med att väljarna kommer att sköta den delen.

I onsdags fattade även riksdagen beslut om budgeten. Vi hade lagt fram en budgetproposition med 74 miljarder med viktiga reformer för Sverige. Alla oppositionspartier presenterade egna budgetmotioner för riksdagen, men när det gäller SD, M och KD valde de i slutändan att inte rösta på sina egna budgetmotioner. I stället kom de högerkonservativa överens om justeringar i regeringens budget. Det handlar om justeringar på 10 miljarder. Justeringar innehåller riktigt dålig politik, men den förändrar inte hela innehållet i budgeten.

Det är viktigt att komma ihåg att den absolut största delen av regeringens förslag gick igenom. Här kommer några exempel:

 • 23 miljarder kronor för att välfärden ska ha fler medarbetare, bättre arbetsvillkor och högre kompetens och fortsätta bekämpa pandemin.
 • Fortsatta satsningar på äldreomsorgen.
 • Rejäla förstärkningar av sjukförsäkringen. I genomsnitt innebär det att sjukpenningen ökar för de personer som berörs med ca 9 200 kronor per år.
 • Trygghetspensionen genomförs för den som har slitit ut sig ett helt arbetsliv.
 • Människor med funktionsnedsättningar eller långvarig sjukdom som gör att de inte kan arbeta får mer pengar i plånboken. Garantiersättningen i sjuk- och aktivitetsersättningen höjs med drygt 1000 kr i månaden. Vi sänker samtidigt skatten för samma grupp.
 • Den högre nivån på a-kassan ligger kvar.
 • Stora, viktiga klimatsatsningar ligger kvar. Klimatklivet förstärks med 800 miljoner nästa år, och industriklivet växer med 217 miljoner nästa år.

Trygghetssystemen stärks. Välfärden får mer resurser. Vi fortsätter att öka takten i klimatomställningen med nya gröna investeringar. Det är tack vare vår budget.Högerpartierna kunde inte enas om en hel budget, utan nöjde sig (eller kunde inte komma överens) med ett antal ändringar. Deras ändringar betyder bland annat att:

 • Funkisskatten återinförs
 • Nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken
 • Slopat statligt investeringsstöd för bostäder.
 • Familjeveckan införs inte utan stället föreslås en utökad rätt.


Det hade, självklart, varit bättre om hela vår budget gått igenom oförändrad. Men som helhet blev det en statsbudget som till största del är vår politik. Hade en helgjuten M, KD eller SD budget gått igenom hade vi befunnit oss i ett annat läge idag. Då hade vi inte sett en socialdemokratisk regering tillträda i nästa vecka.

Det har varit en turbulent vecka i svensk politik. Men egentligen är det bara crescendot av en lång och rörig mandatperiod. Att styra i minoritetsregering med en högerdominans i riksdagen är svårt. För att slippa att ha det måste vi få ett större mandat av efter nästa val. Nu är det tio månader kvar till nästa val. Vill du ha mer socialdemokratisk politik? Värva en ny medlem till Socialdemokraterna!


Med partihälsning,

Joakim Sandell
Ordförande Malmö arbetarekommun

facebook Twitter Email