Nils Yngvesson 1931-1921

Nils Yngvesson har hastigt avlidit och saknaden är stor. Nils Yngvesson har lämnat oss efter ett helt liv i arbetarrörelsens tjänst. Som sotare var han fackligt aktiv under i stort hela 50-talet för att sedan 1959 börja arbeta inom politiken. 1960 anställdes han som ombudsman på Malmö Arbetarekommun.

Redan 1962 valdes han in till Kommunfullmäktige i Malmö och knappt tio år senare, 1971, blev han kommunalråd för Näringslivs- och planroteln och var ordförande i både fastighetsnämnden och byggnadsnämnden. Ytterligare tio år senare valdes han till finanskommunalråd och ordförande i Malmö Kommunstyrelse. Ett uppdrag han lämnade 1990 tillsammans med ledamotskapet i Kommunfullmäktige.

Under hela denna tid var han inte bara en företrädare för Socialdemokraterna i kommunalpolitiken utan också i allra högsta grad en närvarande partimedlem. Han var under många år ledamot av socialdemokraternas partistyrelse. Efter de offentliga uppdragen var han fortfarande partikamraten som alltid var beredd på att ta en debatt kring ideologi och färdriktning, på kurser och på möten, i studiecirklar likväl som i talarstolen.

-Vi är många som berörs av budet om Nils Yngvessons bortgång och sorgset känner hur ett stort tomrum uppstått och tankarna går till hans nära och kära, säger ordföranden för socialdemokraterna i Malmö, Joakim Sandell.


Bilden är från invigningen av päronträdet till August Palms minne 2016 där Nils höll tal. Bilden är tagen av Jens Ohlsson.

facebook Twitter Email