Nominera till Arbetarrörelsens Kulturpris i Malmö 2024

Litteratur, konst, musik, scenkonst, teater, film. Känner du någon som gestaltar arbetsliv eller arbetarrörelsen på ett intressant sätt? Nominera till Arbetarrörelsens Kulturpris i Malmö!

Kulturpriset utdelas till den person eller grupp i Malmö som kan gestalta morgondagens arbetsliv, i ett demokratiskt och solidariskt samhälle. Här lyfter vi fram kulturutövare inom arbetarrörelsen!

Nomineringar till Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö ska skriftligen vara någon av stiftarna tillhanda senast den 31 mars. Nomineringen ska bestå av:
– Kontaktuppgifter till den som nominerar.
– Kontaktuppgifter till den eller de som blir nominerade.
– Beskrivning av tävlingsbidraget.
– Motivering till nomineringen.

Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö består av ett stipendium på 15 000 kr och diplom. Juryn beslutar årligen om hur stipendiet ska fördelas mellan en eller fler vinnare, juryns beslut vinnare går ej att överklaga.

Utdelning 1 maj
Arbetarrörelsen kulturpris i Malmö utdelas av LO-facken Malmö, Malmö Arbetarekommun och ABF Malmö. Kulturpriset delas ut av stiftarna i samband med 1 maj-firandet i Malmö.

Skicka in nominering
Nomineringar till Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö ska skickas LO-facken senast den 31 mars via mail exp@lo-malmo.se eller post till: LO-distriktet i Skåne, Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö.

Frågor
Eventuella frågor gällande kulturpriset besvaras av LO Malmös ordförande Erol Dramer:
E-post: erol.dramer@lo.se
Mobil: 0703-06 92 28

facebook Twitter Email