Nya förslag för energiförsörjning i Malmö och Skåne

För Socialdemokraterna är el- och energifrågan helt avgörande för en rättvis klimatomställning. Socialdemokraterna i Malmö ska driva på för en nationell politik som både klarar att hantera den uppkomna energikrisen och säkra en långsiktig, grön och prisvärd energiförsörjning. Samt lokalt gå före i klimatarbetet, med ambition att Malmö helt ska försörjas av förnybar eller återvunnen energi till år 2030.

De stora elprisökningarna i södra Sverige har lett till en stor oro hos många skåningar som funderar på hur de ska klara hösten och vinterns elräkningar. Regeringen presenterade nyligen en plan för att snabbt bygga ut elproduktion för billig el och en satsning på 60 miljarder kronor.

Förslaget innebär också att de hushåll och företag i de södra delarna av landet ska få mest, eftersom prisökningarna har varit störst här. Men också för att korrigera den orättvisa elprisområdesindelningen som missgynnar människor och företag i södra Sverige.

Det är bra, men det behövs även lokala satsningar som kan bidra till att sänka elpriserna i Skåne. Därför presenterar vi nu nya förslag till en grön-, tillräcklig- och prisvärd energiförsörjning i Malmö:

Socialdemokraterna i Malmö vill:

  • Införa en solcellsnorm på kommunala tak
  • Utreda bildandet av ett nytt energibolag tillsammans med andra kommuner

Vi vill också att regeringen:

  • Investerar i både energilagring och planerbar energiproduktion i eller kring Malmö
  • Ger stöd till hushåll med gasuppvärmning
  • Gör om eller avskaffar den orättvisa elprisområdesindelningen


    Här finns förslaget i sin helhet:facebook Twitter Email