Så vill vi utveckla Malmös äldreomsorg

Äldreomsorgen är en av de viktigaste delarna av det vi kallar den svenska välfärden. Utan den skulle Sverige se väldigt annorlunda ut och villkoren för familjers liv, inte minst kvinnornas, hade varit radikalt annorlunda. Tryggheten i att veta att det finns stöd när jag eller mina anhöriga behöver det på äldre dar gör att jag inte måste gardera mig och ägna stora delar av livet åt att oroa mig. Jag vågar satsa på att förverkliga mina ambitioner i unga år. Särskilt kvinnor avlastas från ett mycket stort omsorgsåtagande som potentiellt skulle kunna hålla dem ifrån arbetsmarknaden och möjligheten att förverkliga sina drömmar. De samhällsekonomiska vinsterna är mycket stora, liksom för jämställdheten. Men då räcker det inte bara att man vet att servicen och omsorgen finns utan också att den håller en sådan kvalitet att den ger mervärde i de äldres vardag.

I ljuset av coronapandemin har brister i hur äldreomsorgen fungerar blottlagts. Alltför lite resurser ger en verksamhet som fortfarande i alltför hög utsträckning bygger på deltidsanställningar, timvikarier och delade turer. Malmö har mindre av detta än många andra kommuner och vi har undvikit fällan att göra äldreomsorgen till en marknad. Men vi har samma utmaningar som alla andra med en bristande attraktivitet på arbetsmarknaden för arbeten inom äldreomsorgen och en utveckling inom sjukvården som ställer allt högre krav på kompetens inom äldreomsorgen. I denna skrift pekar jag på fem viktiga utvecklingsområden som jag menar att vi behöver koncentrera oss på för att utveckla äldreomsorgen. Tryggheten kommer först.

Anders Rubin (S)
Kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg


TRYCK HÄR FÖR ATT LÄSA HELA VÅRT PROGRAM

facebook Twitter Email