Vallöfte infriat: Ungdomar fick jobb

Under valrörelsen 2022 tryckte SSU på för att kommunen skulle ge ungdomar anställning. Socialdemokraterna svarade med ett vallöfte – att hjälpa fler arbetssökande unga Malmöbor in på arbetsmarknaden genom att införa ”Ungdomsjobb”.

Vi socialdemokrater håller vad vi lovar och nu har kommunen levererat! Under 2023 har totalt 319 ungdomar mellan 18 och 29 år haft en anställning. Förutom den självkänsla och egenmakt det innebär att försörja sig själv, har anställningen inneburit att ungdomarna fått lära sig utveckla sociala kompetenser och koder i arbetslivet, hur det är att jobba med människor och att vara en bra kollega. Samt erfarenhet
på CV:t till nästa jobbansökan!

Anställningarna är en viktig insats för att unga Malmöbor ska få in en första fot på arbetsmarknaden, för även om ungdomsarbetslösheten sjunkit kraftigt (från 21 till drygt 12 procent på tre år) är den fortfarande alldeles för hög.

Socialdemokraterna i Malmö tar initiativ på hemmaplan – men arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar och vi tänker fortsätta pressa regeringen att göra mer!

facebook Twitter Email