Vårt vallöfte: Vi ska införa Ungdomsjobb som en väg in på arbetsmarknaden!

Nästa mandatperiod vill vi Socialdemokrater hjälpa fler arbetssökande unga Malmöbor in på arbetsmarknaden genom att införa Ungdomsjobb. Det betyder att arbetssökande mellan 18 och 29 år erbjuds tidsbegränsade anställningar inom Malmö stad i kombina­tion med individuella insatser som exempelvis utbildning och språkträning.

För även om ungdomsarbetslösheten är på sin lägsta nivå sedan 2008, så är andelen unga som varken arbetar eller studerar högre i Malmö än i de flesta andra kommuner. Många står långt ifrån arbetsmarknaden och saknar kanske både gymnasieexamen och de rätta kontakterna.

Att få in en fot på arbetsmarknaden är avgörande för många unga människor. Några behöver också kombinera sin anställning med exempelvis utbildningsinsatser och språkträning. 

Det är därför vi lovar att införa Ungdomsjobbför Malmös arbetssökande ungdomar.

facebook Twitter Email