Årsmöte, insamling och uttalande om sjukvårdskrisen

Den 23 mars hölls Malmö arbetarekommuns årsmöte på Limhamns folkets hus. Förutom valärenden, motionsbehandling och många politiska diskussioner gästas arbetarkommunen av IF-metall Tarik Dedic som berättade om den pågående strejken på Tesla. Årsmötet uppmanade också alla som har möjlighet att stötta Palmecentrets insamling för liv, fred och frihet i Palestina.


Årsmötet valde också enhälligt att anta ett uttalande för att belysa pågående sjukvårdskris.

Malmö arbetarekommuns årsmöte 23 mars 2024 på Limhamns Folkets hus uttalar följande:

Läget för sjukvården i Malmö och Skåne är akut. Sjukvården är underfinansierad och vårdköerna är rekordlånga. På flera platser i Malmö är det svårt att få träffa en läkare på vårdcentral i rimlig tid. Väntetiderna till barnpsykiatrin är långa. Inom cancervården får de flesta patienter inte vård inom de tidsbegränsningar som gäller. Malmöborna förtjänar bättre!

Trots de stora behoven agerar inte regeringen och Sverigedemokraterna. I höstbudgeten prioriterade de skattesänkningar för höginkomsttagare istället för tillskott till sjukvården. I vårdbudgeten de presenterade i mars finns inte i närheten av de tillskott som sjukvården behöver. Parallellt med det väljer det moderatledda styret i Region Skåne att öka sparkraven.

Enbart vårt sjukhus i Malmö, Skånes Universitetssjukhus, saknade vid årets början 1,1 miljarder kronor för att kunna leverera verksamhet i samma nivå som förra året. Högerstyret i Region Skåne hanterar detta genom att dra ner på personalstyrkan med motsvarande cirka 640 heltidstjänster på SUS. Liknande saker händer runt om i vårt land. Varselvågen fortsätter och flera regioner varslar om hundratals i sjukvården. Vi har en nationell sjukvårdskris och regeringen gör ingenting. Istället blir det patienter och vårdpersonal som får betala priset för regeringens sjukvårdskris. Sverige och Malmö förtjänar bättre!

Socialdemokraterna i Malmö kräver:
– Att regeringen tar ansvar för sjukvårdskrisen i landet och skjuter till mer resurser
– Nedskärningsstopp i den skånska sjukvården
– Bättre tillgänglighet inom primärvården i Malmö
– Bättre arbetsvillkor för personalen
– Inga fler utförsäljningar och privatiseringar

Bild på nästan hela nytillträdda styrelsen för Malmö arbetarekommun
facebook Twitter Email