Tack för i år!

Tack alla Malmöbor och medlemmar för ett intensivt år. Särskilt välkomna vill vi säga till de hundratals nya malmöbor som i år tagit steget och gått med i socialdemokraterna! Vi hoppas att vi ses nästa år för att tillsammans bygga Malmö helt.

I vanlig ordning passar vi på att sammanfatta några av alla viktiga beslut och händelser i malmöpolitiken 2021:

🌹SKOLA/FÖRSKOLA:
– Ny familjecentral öppnar vid Värnhem
– Ny idrottsgrundskolal på Stadionområdet
– Skolresultaten i Malmö har stärkts i tio år!
– Mångmiljonsatsning på elevers psykiska hälsa i spåren av pandemin
– Andelen behöriga till gymnasiet är den högsta sedan 1998. Andelen behöriga ökade mest på sex skolor i socialt utsatta områden
– Nybyggda Malmö Idrottsgrundskola tas fullt i bruk vid årsskiftet. Under året har Djupadalsskolan, Österportskolan och Monbijouskolan renoverats och byggts till
– Tillbyggnad av Kungshögsskolan påbörjades, liksom bygget av nya Högaholmsskolan och Malmö International School
– Nya förskolor: Ubåtens förskola (Västra hamnen), Molnets förskola (Dalaplan) och Ellstorps förskola (Ellstorp). Den sistnämnda inhyser även den ob-förskola (“nattis”) som tidigare låg på Rönnens förskola. Bygget av flera nya förskolor påbörjades, däribland Källängen (Rådmansvången), Ärtan (Kroksbäcksparken) och Bollen (Malmö IP)- Klart för nya gymnasieskolan Citadellgymnasiet för 1500 elever som ska stå klar 2023

🌹KULTUR, FRITID OCH DEMOKRATI:
– World Pride i Malmö och Köpenhamn! Malmös rosa enhörning väcker uppmärksamhet nationellt och får en silverplats av Svenska designpriset
– Beslut om att ett nytt Allaktivitetshus ska öppna 2022
– Beslut om att ett nytt bibliotek ska öppna i Hyllie 2023 samt ett romskt bibliotek 2022
– Renoveringen av Rosengårds bibliotek påbörjas
– En ny ridanläggning står klar i Husie
– Malmös 19:e fritidsgård invigd: ”City fritidsgård” som riktar in sig på tjejer och icke-binära
– Utökat samarbete med Malmömässan och Malmö Citysamverkan inlett
– Beslut om att påbörja Malmös ansökan för att bli Kulturhuvudstad 2029
– Beslut om att uppföra ett offentligt konstverk av pionjären Elma Danielsson
– Internationell konferens för hågkomst av Förintelsen äger rum i Malmö med konkreta löften om åtgärder från många länder, organisationer och företag
– 3 miljoner årligen till kulturnämnden för satsningar mot islamofobi och afrofobi
– Rapporten “Skolgårdsantisemitism” publiceras och får uppmärksamhet nationellt, fler kommuner vill ta efter bland annat Stockholm
– Ett romskt minnesmärke upprättas på Limhamnsfältet
– Meröppet på Husiebiblioteket som kan besökas även när det är obemannat 2022
– Forum för mänskliga rättigheter och demokrati släpper tre rapporter

🌹STADSBYGGNAD:
– 220 bostäder ska byggas vid Persborgs station
– Beslut om ett nytt landmärke: ett spektakulärt bostadshus vid Dockanplatsen
– Sveriges första kulturljudzon införs i Malmö, Sofielund och får nationell uppmärksamhet
– Fullskalig sporthall på Stadionområdet invigs
– Vallöftet om 1000 nya ungdomsbostäder uppfyllt
– Första spadtaget till 585 nya studentbostäder i Västra hamnen
– Startskottet för ”Mallbo” för fler lägenheter med rimlig hyra
– Malmös nya stadspark håller på att utvecklas i Hyllie
– MKB köper upp och räddar skandalomsusad förening i ”Kinesiska muren”
– Ny markanvisningspolicy för minskad segregation
– Beslut om att etablera två nya områden för lager, logistik, industri och kontor där 3.000 nya jobb kan skapas
– Sorgenfri verksamhetsområde blir en kulturljudzon
– Fler än 1 400 färdigställda bostäder jan – aug 2021
– Riktlinjer för höga hus antagna

🌹TEKNIK/SERVICE/INFRASTRUKTUR:
– 82 nya elbussar börjar köra i Malmö
– Första spadtaget vindtunnel Hyllie
– Starten av Seriestaden Malmö
– Nangijala-lekplatsen i Oxie invigd, Malmös 24:e temalekplats
– Malmö blir först i Europa med helelektrifierade långbussar. Ska börja gå sommaren 2022
– Arbetet med att öka Malmös krontäckningsgrad fortsätter och målet för 2021 är högt: hela 1600 nya träd ska planteras. Dessutom utlovas två nya träd för varje träd som skadats av en trädvandal
– Rörsjöparken ska bli grönare och trevligare med en ny temalekplats, en satsning på 12 miljoner med start 2021 och stå färdig 2023
– Beslut om att lekplatser ska renoveras för 12,6 miljoner
– Beslut om att bygga fyra nya hundrastgårdar
– Ny badplats i Klagshamns kalkbrott
– Förlängning av Linje 10 till Tygelsjö utreds
– Parkering Malmö blir ”Mobilitet Malmö”, öppnar för delade trafiktjänster
– Ny aktivitetsyta med utegymsutrustning på Ribersborgsstranden
– Nya beslut införs för att underlätta för streetfoodförsäljare

🌹PERSONAL:
– 28.000 anställda i Malmö stad erbjuds förmånscyklar
– Ny resepolicy för anställda klubbad
– Minutscheman i äldreomsorgen skrotas till förmån för en flexibel och tillitsbaserad styrning
– Julgåva motsvarande ett värde av 1000 kr till alla Malmö stads 28.000 medarbetare
– Arbetet med att öka andelen heltidsanställningar fortsätter och uppgår idag till 90,5 procent i Malmö stad. I Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är andelen heltidsanställda cirka 83 procent och i Funktionsstödsförvaltningen cirka 85 procent

🌹TRYGGHET:
– ”Sluta slå” drar igång, ett projekt för att stoppa mäns våld mot kvinnor
– Antalet skjutningar har sjunkit med 70% sedan 2017. Sluta skjut förlängs i tre år
– Malmös framgångar med ”Sluta skjut” ska spridas i landet.
– Mångmiljonsatsning för att stoppa ungdomar från att rekryteras in i kriminalitet
– Nytt trygghetslöfte till Möllevången och Rådmansvången för att öka tryggheten och minska brottsligheten
– Krafttag mot folkbokföringsfusket
– Malmöpolisens årliga trygghetsundersökning visar att våldet minskar och fler känner sig trygga

🌹OMSORG:
– Äldre kan beställa mat från restauranger till stadens mötesplatser för seniorer
– Dagverksamhet för yngre med demens öppnar
– Språksatsning för anställda inom äldreomsorgen
– Havsbris i Tygelsjö börjar byggas, äldreboende och seniorbostäder med stor ICA-butik i samma hus
– Tio demensboenden ska genomgå Svenskt demenscentrums utbildning för att bli stjärnmärkta
– Minutscheman i äldreomsorgen skrotas till förmån för en flexibel och tillitsbaserad styrning

🌹ARBETSMARKNAD & SOCIALTJÄNST:
– Nytt jobbspår för långtidsarbetslösa: solcellsmontörer
– Startskottet för ny dansk-svensk jobbmässa i Malmö
– Malmö går in i nära samarbete med Region Västerbotten för att lotsa arbetslösa till jobb i norra Sverige
– 2521 ungdomar fick betald sommarpraktik
– Ökat samarbete med Köpenhamn för att fler Malmöbor ska få jobb i Danmark
– Socialdemokraterna i Malmö släpper forskningsrapport om stadens arbetsmarknadssituation
– Vallöftet om 1500 arbetsmarknadsanställningar uppfyllt med råge
– Malmös grönyteskötsel återtas i egen regi. Förutom nyanställningar kopplas arbetsmarknadsåtgärder in
– Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med nästan 9 procent under 2021
– Hemlösheten i Malmö sjunker och är på samma nivå som 2013
– Malmö stads arbete mot välfärdsfusk och felaktiga utbetalningar har inneburit att man återkräver över 9 miljoner kronor 2021
– För tre år sedan (2018) betalade kommunen 160 miljoner kronor för tillfälliga boendelösningar. I år är summan 3,4 miljoner kronor

🌹MILJÖ & KLIMAT:
– Malmö utsedd till ”Årets miljöbästa kommun” 2021
– Malmö vinner Klimatekoligan 2021! Bäst i Sverige på ekologisk mat
– Nytt miljöprogram antaget för 2021-2030 för att Malmö ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet
– Malmö stad har antagit en handlingsplan för att staden ska bli Sveriges bästa kuststad
– Malmö utnämns till Tree City of the World för andra året i rad
– Malmö står värd för internationell trädkonferens 2022 för tusentals trädintresserade deltagare
– Malmö stad lanserar Klimatkontrakt Malmö, för att samla kunskap, idéer och initiativförmåga för en accelererad klimatomställning

🌹 DESSUTOM:
– Malmö stad förväntas göra ett överskott på närmare 933 miljoner kronor under 2021- möjliggör satsningar i spåren av pandemin
– Malmös befolkning översteg för första gången 350.000 invånare i september 2021. Malmö är Sveriges snabbast växande stad
– Malmö utsedd till Årets studentstad 2021
– Malmö stod värd för 1750 städer för ICLEIs världskongress 2021


Nästa år tar vi nya tag och #byggermalmöhelt
God jul och Gott nytt år!

facebook Twitter Email