Möteslokaler

Socialdemokraternas devis ”ett parti i människors vardag” är något som förpliktigar. Därför är det viktigt att vi skapar förutsättningar för att kunna leva upp till devisen. Runtom i Malmö har Socialdemokraterna sina egna mötesplatser. Dels för att träffa varandra men även för att möta allmänheten. Således blir vi ett parti i människors vardag.

Är du aktiv i förening och vill hyra några av lokalerna? Då kan du ringa till Malmö arbetarekommuns expedition på tel: 040-631 22 30 eller mail: johan.petersson@socialdemokraterna.se

Per-Albin Hanssons födelsehem
Välkommen till Stödföreningen Per Albin Hanssons födelsehem. Här finns idag ett litet museum som drivs av stödföreningen och dessutom en lokal som hyrs ut till olika samlingar och  evenemang. Här tar föreningen även emot studiebesök efter överenskommelse.

Stödföreningen för Per Albin Hanssons födelsehem verkar för att minnet av Per Albin Hansson och hans födelsehem, med adress Per Albin Hanssons väg 91-93 i Malmö, ska bevaras samt att lokalerna ska användas på ett ändamålsenligt sätt.

Per Albin Hanssons födelsehem är idag uppdelat i en muséedel och en uthyrningsdel. I muséedelen har det inrättats en arbetarbostad som visar hur det såg ut vid sekelskiftet samt ett rum med Per Albin Hanssons personliga tillhörigheter. Det går också att hyra lokalen för olika sammankomster som sammanträden, årsmöten, uppvaktningar, barndop eller liknande. Lokalen rymmer max 50 personer och är utrustad med självserveringskök med full servis.

Museet är öppet efter överenskommelse.

Det går bra att bli medlem i stödföreningen. Årsavgiften är 130:- för enskild medlem och 400:- för organisation.

Hyrespriserna är:

Vardagar:

Heldag  8-24  1600 kr

08 – 12   700 kr

13 – 17   700 kr

08 – 17   1400 kr

18 – 24   700 kr

Fredagar:
18-24 1400 kr, heldag 8-24 2100 kr

Lördagar och söndagar:
8-12  900 kr, 13-17  900 kr, 8-17 1800 kr, 18-24  1600 kr, heldag 8-24 3000 kr

Medlemmar i stödföreningen betalar 20 % mindre om man har varit medlem i minst två år .

Lokalen bokas genom Malmö Arbetarkommun Johan Peterson tfn. 040 -6312234 eller via mail: johan.petersson@socialdemokraterna.se Föreningen hälsar alla välkomna att besöka museet eller boka lokalen för en sammankomst. Vi tar också gärna emot skolklasser eller andra grupper.

Styrelse:

  • Lars Erik Hernvall, ordförande
  • Leif Rosdahl, kassör
  • Ingrid Andersson, sekreterare
  • Jurgen Lindemann, vice ordförande
  • Sainy Wesslund, lokalansvarig
  • Göran Svensson, ansvarig museum
  • Ingrid Ahlqvist, medlemsvärvare

Gruppen som ansvarar för husets och trädgårdens skötsel kallas Måndagsgruppen i vilken ingår Bengt Pettersson, Jurgen Lindemann, Lena Lindemann, Freddy Åkerblom, Rickard Ohlsson, Kenneth Hansson, Johan Israelsson.

facebook Twitter Email