En rättvis klimatomställning och mer prisvärd el

Klimathotet är en av vår tids allra största utmaningar. Den känner inga gränser och kräver omfattande åtgärder världen över för att radikalt minska utsläppen av växthusgaser, samt hantera klimatförändringarnas effekter.

Malmö är ett internationellt föredöme inom hållbar utveckling. Samtidigt är det tydligt att mycket mer behöver göras för att nå minskade utsläpp och minska klimatfotavtrycken i Malmö. En socialdemokratisk klimatpolitik behöver både kunna ta ett grepp om stora, samhällsomfattande insatser som får ner utsläppen av växthusgaser, samtidigt som detta bidrar till ett mer jämlikt samhälle. Klimathotet behöver mötas genom ett löfte om att åtgärderna också skapar en bättre morgondag för vanligt folk. 

Ordförande: Hanna Sandberg
Ledamöter: Anders Malmström, Sofia Hedén, Daniel Wolski. 
Sekreterare: Edvina Palmcrantz

Bli medlem.

Här kan du ge arbetsgruppen dina inspel till sitt arbete:

facebook Twitter Email