En stad som byggs för vanligt folk

Hur en stad planeras, hur vi bor, var vi bor och hur vi transporterar oss är helt centrala faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande. Malmö är idag en snabbväxande stad och mycket tyder på att Malmö väntas bli än mer attraktivt för såväl människor som företag under kommande årtionden. För oss socialdemokrater är det centralt att staden utvecklas på ett sätt som leder till minskade klyftor och ökad jämlikhet.

Ordförande: Shler Bradostin
Ledamöter: Arwin Sohrabi, Sara Mellander och Christian Jönsson.
Sekreterare: Edvina Palmcrantz

Bli medlem.

Här kan du ge arbetsgruppen dina inspel till sitt arbete:

facebook Twitter Email