Ett Malmö som håller ihop

Tillit och sammanhållning mellan människor är helt centralt för att kunna skapa ett jämlikt samhälle. Just nu gör stora delar av svensk höger gemensam sak med extremhögern. De vill förändra samhället i grunden, genom att så splittring och rädsla. De vill öka klyftorna. De ger sig på folkbildningen, kultur- och föreningslivet och styr mot ett angiverisamhälle – allt för att rasera tillit och förtroende människor emellan.

Det är upp till oss socialdemokrater att skapa en tydlig samhällsriktning som förenar, snarare än splittrar. En riktning som stärker tilliten mellan människor och till våra demokratiska institutioner. 

Ordförande: Anders Rubin
Ledamöter: Hanna Jokel, Nadjam Malik och Linda Attin.
Sekreterare: Bahhar Mohammadi Norén

Bli medlem.

Här kan du ge arbetsgruppen dina inspel till sitt arbete:

facebook Twitter Email