Nytt styre för Malmö

RotelansvarSMPL
FinansX  
Arbetsmarknads- och socialtjänstX  
Skola och utbildning  X
Äldreomsorg och strategisk personalpolitikX  
Funktionsstöd och LSS  X
Stadsbyggnad X 
TeknikX  
Miljö och serviceX  
Kultur och fritid X 
Demokrati och mänskliga rättigheterX  
Pol. sekr, press och samordning fördelning1044
facebook Twitter Email