#48 Jultal av Joakim Sandell

I detta avsnitt möter ni Joakim Sandell, ordförande för Malmö arbetarekommun. Joakim summerar det politiska året 2022, samt skickar en julhälsning till Malmöborna.

facebook Twitter Email