#59 Kollektivtrafiken i Malmö

I detta avsnitt möter ni Andreas Schönström, kommunalråd, samt 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i region Skåne. Vi samtalar om linjenätet och hur kollektivtrafiken ska utvecklas i Malmö framöver.

facebook Twitter Email