#81 Vår skuggbudget för 2024

I detta avsnitt möter ni Joakim Sandell, ordförande för Malmö arbetarekommun, riksdagsman och ledamot i finansutskottet, samt Niklas Karlsson, ordförande för partidistriktet Skåne, riksdagsman och ordförande för skatteutskottet. Vi samtalar om vår skuggbudget och vilka skillnader det är mellan den och regeringens budget för 2024.

facebook Twitter Email