En handlingsförlamad regering!

Högern vann valet med tomma löften om sänkta el-, mat- och bensinpriser. Det första man gjorde var att sänka skatten med 1500 kronor i månaden för de som tjänar allra mest. Och nu står Sveriges regering handlingsförlamad i krisen. Ökade kostnader för mat, höjda räntekostnader, höga elräkningar och hyreshöjningar gör det svårt för vanligt folk att få ihop vardagen att gå ihop. Hårdast drabbade är dom som redan levde med knappa marginaler. Det här är en kris. Vi socialdemokrater kräver att regeringen gör mer för att vanligt folk ska klara krisen!

Socialdemokraternas svar på krisen:

Hushållens ekonomi måste tryggas!
Hushållen behöver stöd för att klara kraftigt stigande matpriser, räntekostnader, elräkningar och hyreshöjningar. Vi socialdemokrater kräver att regeringen pratar med de aktörer som höjer priserna, det handlar om mat men också om bankerna.
Vi har föreslagit en elräkningsakut för att avlasta hushållen när elpriserna sköt i höjden. Vi vill att barnbidraget höjs och att staten tar tillbaka kontrollen över elmarknaden och inför folkhemsel för att garantera hushållen ett lägre och mer stabilt elpris. Vi vill införa ett nationellt system för skuldregister för att säkerställa att de som beviljas lån också har möjlighet att betala tillbaka. Och vi kräver att regeringen inför en priskommission mot de höga matpriserna.
Regeringen har inte lyssnat på våra förslag utan har i stället valt att prioritera en skattesänkning för höginkomsttagare.

Välfärden måste säkras!
Svensk välfärd står inför ett stålbad. Många kommuner, även Malmö, kan tvingas skära ner på grund av ökade kostnader i kombination med utebliven statlig finansiering. Det är oacceptabelt för oss socialdemokrater! I tuffa tider måste välfärden säkras. Vi socialdemokrater föreslog dubbelt så mycket som regeringen i generella statsbidrag till kommuner och regionen. För vi prioriterar skolan, vården och omsorgen.

Jobben måste räddas!
De ökande kostnaderna pressar många malmöföretag och varslen ökar. Samtidigt är det brist på utbildad arbetskraft i många branscher. Behovet av utbildning är stort. Trots detta valde regeringen att dra ner 25.000 vuxenutbildningsplatser. I Malmö försöker vi kompensera med utbildnings- och jobbinsatser, men det räcker inte.
Att regeringen slopade investeringsstödet för bostäder har även bromsat upp byggandet och investeringsviljan i hela landet. Nya arbetstillfällen riskerar dessutom att hamna i andra länder när ambitionerna för den gröna omställningen sänks.
Vi socialdemokrater vill omgående se en plan för hur jobben kan skyddas i lågkonjunkturen och utbildningsmöjligheterna öka samtidigt som vi driver på för en grön omställning och nyindustrialisering.

facebook Twitter Email