Vårt vallöfte: Fler bostäder för den vanlige Malmöbon!

Det handlar om en av människors viktigaste sociala rättigheter: rätten till en bra bostad oavsett vem man är. En fråga som också ligger socialdemokratin varmt om hjärtat.

– Vår viktigaste uppgift är att bygga Malmö helt, förklarar kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh. Med det menar vi en stad som fungerar för alla, oavsett bakgrund och vilken del av Malmö man bor i. Och då är det helt avgörande att alla kan hitta en bra bostad som man har råd med.

Tack vare det statliga investeringsstödet har cirka 2 500 bostäder med rimliga hyror byggts eller är på väg att byggas i Malmö. Dessutom har MKB gått från att producera 26 lägenheter år 2013, till att nu bygga mer än 600 bostäder om året. Sofia Hedén, som är ordförande i Socialdemokraternas bostadspolitiska grupp, menar att Malmö redan är på rätt väg:

– Det byggs för högtryck och det byggs i hela Malmö. Men mer måste göras för att få fram fler bostäder som vanliga Malmöbor har råd med.

Därför lovar Socialdemokraterna i Malmö att:

1. Bygga fler bostäder som Malmöborna har råd med
Under nästa mandatperiod vill vi utöka den nya modellen Mallbo, så att det kan byggas fler prisvärda bostäder som vanliga Malmöbor har råd med. I Mallbo, som betyder Malmö Allemansrätts boende, erbjuder staden rabatterad tomträtt och lägre p-norm för att bostadsaktörer ska få ner byggkostnaderna.

2. MKB ska erbjuda sina hyresgäster förtur vid all nyproduktion
På så sätt frigörs fler lägenheter i den kommunala bolagets äldre bestånd. Fler Malmöbor kan ta del av nyproduktionen och hitta en bostad som passar. Äldre ska kunna flytta till en ny bostad med bättre komfort. Och när nybyggnation sker i befintliga bostadsområden ska boende kunna ta del av det som byggs. Därför vill vi att MKB ska erbjuda sina hyresgäster förtur till all deras nyproduktion.

3. Fler barnfamiljer ska kunna bo i Malmö
Under mandatperioden har vårt mål om minst 1 000 bostäder för unga uppnåtts med råge. Nu vill vi möjliggöra för fler barnfamiljer att hitta ett boende och bo kvar i Malmö. Vi vill samarbeta med branschen för att få fram fler innovativa lösningar när det gäller exempelvis småhus och radhus. Vi vill verka för att det ska byggs fler större lägenheter och trygga innergårdar som erbjuder lekytor för barnen och gemenskap för vuxna.

facebook Twitter Email