Kommentar angående Jamal El-Haj

Socialdemokratin är ett folkrörelseparti med starka ideal om demokrati och alla människors lika värde och rätt.

Jamal El-Haj har lång facklig bakgrund och har varit förtroendevald för oss under decennier. Han har varit en god och uppskattad kamrat.

Fredagen den 9 februari uppmanade det skånska partidistriktet Jamal att lämna sitt riksdagsuppdrag. Bedömningen grundar sig i en sammantagen bild. Förtroendet för honom och hans möjligheter att företräda Socialdemokraterna i riksdagen fanns inte kvar. Trots uppmaningen har Jamal nu valt att fortsätta sitt riksdagsuppdrag. Det gör han efter valet att lämna det socialdemokratiska partiet, det vill säga han fortsätter som partilös/vilde.

Vi förväntar oss att våra förtroendevalda lever upp till löftet vi ger varandra inför valen: ”Om jag blir invald förbinder jag mig: Att avsäga mig mitt uppdrag om mitt medlemskap upphör eller jag lämnar min partigrupp”.* Det gäller alla valda socialdemokrater. Att inte följa det är ett löftessvek mot våra medlemmar, vår organisation och våra väljare.

Joakim Sandell

Ordförande Socialdemokraterna i Malmö

*S kandidatförsäkran

facebook Twitter Email