Malmö och marknadsskolan

-ett samtal om vinstjaktens konsekvenser.

Sverige har som enda land i världen ett skolsystem där konkurrens och vinstintresse ska samexistera med mål om en god och likvärdig utbildning för alla elever, oavsett förutsättningar. Hur har detta påverkat Malmös elever, skolpersonal och skattebetalare?

Nu bjuder Socialdemokraterna i Malmö in till en kväll av kunskap och diskussion om marknadsskolan i Malmö. Jan-Åke Fält, gymnasielärare och ordförande i Nätverket för en likvärdig skola, kommer att presentera sin nyskrivna rapport Marknadsskolan i Malmö – en rapport om en skola dränerad på resurser och försämrad kvalitet.

Efter presentationen följer ett panelsamtal under ledning av Ali Reza Yakhdani (S) med tillfälle för frågor och diskussion. Gäster till paneldebatten meddelas inom kort.

Mötet är öppet för allmänheten.

Arrangemanget genomförs som en del av Socialdemokraterna i Malmös politikutvecklingsarbete ”Framtidens Malmö” av arbetsgruppen Alla barn och unga ska ges förutsättningar att växa och i samarbete med ABF Malmö.

Vid frågor om eventet kontakta oscar.rauer@malmo.se

facebook Twitter Email