Manifestation 22 mars, 2022

Katrin Stjernfeldt Jammeh höll tisdagen den 22 mars tal för malmöbor som samlats utanför stadshuset för att visa sitt stöd och sorg för den brutala händelse som skedde under måndagen på Malmö latin.

”Två omtyckta lärare gick till jobbet som vanligt, men fick aldrig möjlighet att komma hem igen. En skola ska vara en trygg plats – för elever, personal och alla andra som vistas där. Det är i den tryggheten vi ger våra barn och unga chans att växa och få bli sig själva.

Många Malmöbor känner sorg och kanske oro idag, inte minst många unga. Till er vill jag säga: Du behöver inte vara ensam med din sorg. Du behöver inte vara ensam med din oro. Det finns vuxna som lyssnar och ger stöd. Om inte i din närhet, så via skolornas elevhälsa och stadens krisstöd.

Det är svårt, nästan omöjligt att ta in det som har skett. Jag vet också att det nu sprids många rykten om vad som hänt och varför. Jag förstår att många har frågor som det känns frustrerande att inte få svar på. Förhoppningsvis kan frågorna snart besvaras. Men nu behöver polis och åklagare få möjlighet att göra sitt jobb.

Det bästa vi kan göra nu är att vara där för varandra. Ta hand om varandra. Så som vi brukar göra i Malmö i svåra tider! Avslutningsvis: låt oss som har samlats här hålla en tyst minut till minne av de båda lärarna på Latinskolan.”


facebook Twitter Email