Nominera till Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö!

Litteratur, konst, musik, scenkonst, teater, film. Känner du någon som gestaltar arbetsliv eller arbetarrörelsen på ett intressant sätt? Nominera till Arbetarrörelsens Kulturpris i Malmö! Kulturpriset utdelas till den person eller grupp i Malmö som kan gestalta morgondagens arbetsliv, i ett demokratiskt och solidariskt samhälle.

Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö

Arbetarörelsens kulturpris i Malmö består av ett stipendium och diplom. Stipendiet består av 15000 kr. Juryn beslutar årligen om hur stipendiet ska fördelas mellan en eller fler vinnare.  

Nominering av bidrag ska bestå av:

  • Kontaktuppgifter till den som nominerar.
  • Kontaktuppgifter till den eller de som blir nominerade.
  • Beskrivning av tävlingsbidraget.
  • Motivering till nomineringen. 

Skicka in nominering

Nominera till Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö senast den 31 mars.

Maila exp@lo-malmo.se eller skicka post till: 

LO-distriktet i Skåne 
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö

Utdelning av Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö

Arbetarörelsens kulturpris i Malmö delas ut av stiftarna i samband med 1 maj-firandet i Malmö.Utdelas av LO-facken i Malmö, Malmö Arbetarekommun och ABF Malmö. 

Eventuella frågor gällande kulturpriset besvaras av LO-distriktet i Skånes ombudsman Stefan Höök på 076-791 61 91 eller via mail på stefan.hook@lo.se.

facebook Twitter Email