Projektledare sökes!

Socialdemokraterna i Malmö kommer att starta ett projekt med politiskt visionsarbete där du är en nyckelspelare. Projektet startar under hösten 2023 och pågår till hösten 2025. Du kommer att driva projektet och ta ansvar för allt från detaljplanering, genomförande till avslutning. Kopplat till projektet kommer det att finnas en ledningsgrupp.

Projektet siktar på att formulera nya visioner för Malmös utveckling och roll i omvärlden. Inom projektet kommer du att arbeta med utåtriktade aktiviteter, kontakter med andra organisationer, och samtal med Malmöborna.

Projektet ska förankras i vår organisation och medlemmarnas påverkan, insikter och kunskap ska tas tillvara i projektutformningen. I arbetet ingår att du klarar av att sammanfatta en större mängd information till text. Du har grundläggande kunskap inom olika sociala medier för att kunna använda dig av dessa kommunikationsvägar under projektets gång. En del andra arbetsuppgifter, vanligt förekommande i en folkrörelseorganisation, kommer också att ingå i dina arbetsuppgifter.

Du delar arbetarrörelsens värderingar. Tjänsten har oreglerad arbetstid och tillgång till bil i tjänsten är ett krav. Arbete på kvällar och helger är förekommande. Expeditionen finns i Malmö Folkets Hus och vi delar lokaler med partidistriktet i Skåne. Vi tillämpar kollektivavtal mellan Fremia och Handels. Din ansökan, personligt brev med CV, sänds med e-post till zinaida.kajevic@socialdemokraterna.se senast den 27 augusti men skicka gärna så fort som möjligt då vi tar intervjuerna löpande. Tillträdesdatum efter överenskommelse.

För mer information får du gärna kontakta Zinaida Kajevic på 040- 631 22 33 eller styrelsens personalansvarige Leif Jakobsson på 070- 343 97 59. Lokal företrädare för ombudsmännens fackklubb är Anders Svärd som nås på 040- 660 73 05.

facebook Twitter Email