Staden städar efter nya friskolenedläggningar

Under 2023 har Malmö stad tvingats städa upp efter två fristående gymnasieskolor som på grund av omfattande brister fått sina tillstånd indragna av Skolinspektionen.

Först ut var Thoren Innovation School. Eleverna på el- och energiprogrammet där fick mindre än halva sin lagstadgade undervisningstid. Först lades det programmet ned. Några månader senare kom beskedet att ägaren Thorengruppen valt att lägga ner skolan helt.

I mitten av december kom beslutet om TAU Hantverksskola. Skolan har fått kritik av Skolinspektionen tidigare, men befann sig enligt myndigheten nu bortom räddning. Enligt lärare och skolledning själva fanns det enorma brister inom allt från särskilt stöd till elevhälsoarbetet. Förra läsåret tvingades kommunen betala 16,8 miljoner kronor i ersättning till TAU Hantverksskola och drygt 15 miljoner kronor till Thoren Innovation School.

– Malmö stad har arbetat oförtröttligt för att säkra nya skolplatser till de drabbade eleverna. Det kommer att kosta mycket bara att rätta till det här. Pengar som hade kunnat gå direkt till barnen istället. Skolorna är skrämmande exempel på vilken typ av undermålig utbildningsverksamhet som kan bedrivas för skattepengar i Sverige 2023 – inte sällan samtidigt som ägarna plockar ut rejäla summor i vinst, säger Juan Espitia, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Eleverna kan inte få sin gymnasietid tillbaka. Men Malmö stad kommer nu att undersöka möjligheterna att inleda en juridisk process i syfte kräva tillbaka den skolpeng som betalats ut, så att pengarna i stället kan användas för att ge eleverna det stöd de behöver för att klara sina studier en gång för alla.

facebook Twitter Email