#50 Kvinnor i fokus

I detta avsnitt möter ni Birgitta Eriksson och JÜrgen Lindeman, som har skrivet 3 biografi böcker om nationella som internationella kvinnor, sant 1 bok om rösträtten i Sverige. Vi samtalar om deras böcker, och om kvinnorna som är med, samt om hur allt startade 2013.

Läs mer

#49 Mak:s val analysgrupp

I detta avsnitt möter ni Marie Granlund, som är ordförande för Malmö arbetarekommuns val analysgrupp. Vi samtalar om deras arbete, sant om när de ska presentera sitt resultat.

Läs mer

#48 Jultal av Joakim Sandell

I detta avsnitt möter ni Joakim Sandell, ordförande för Malmö arbetarekommun. Joakim summerar det politiska året 2022, samt skickar en julhälsning till Malmöborna.

Läs mer

#47 Hemlöshet, trygghet, socialpolitik i Malmö

I detta avsnitt möter ni Sedat Arif, som är kommunalråd i Malmö, med ansvar för arbetsmarknads- och socialnämnden. Vi samtalar om hemlösheten och tryggheten i Malmö.

Läs mer

#46 Folkbildningens kraft i Malmö

I detta avsnitt möter ni Stefan Höök, som är ordförande för ABF i Malmö. Vi samtalar om folkbildningens kraft, samt om ABF:s verksamhet och framtid.

Läs mer

#45 Riksdagsarbetet

I detta avsnitt möter ni Rose-Marie Carlsson, riksdagsledamot från Malmö. Vi samtalar om hennes arbete i riksdagen, samt hennes utskott.

Läs mer

#44 Lo;s valanalys i Skåne

I detta avsnitt möter ni Markus Blomberg, distriktschef för LO facken i Skåne. Vi samtalar om Lo:s valanalys och deras insatser de gjorde under valåret 2022, samt hur deras medlemmar uppfattade politiken.

Läs mer

#43 Media analys av valet 2022

I detta avsnitt möter ni Anders Malmström, som är journalist, och som nu arbetar på partidistriktet i Skåne med att analysera hur media har speglat Socialdemokratin under valrörelsen 2022 i Skåne. Vi samtalar om hur mycket vi har synts, och vilka politiker som har synts mest.

Läs mer

#42 Politiskt porträtt av Jan Svärd

I detta avsnitt möter ni Jan Svärd, före detta kommunalpolitiker, samt författare och samhällsdebattör i Malmö. Vi samtalar om hans liv och politiska gärningar.

Läs mer

#41 Kyrkopolitiken i Malmö

I detta avsnitt möter ni Helen Persson vice ordförande i kyrkorådet i Malmö, Carina Nilsson ordförande i fastighetsberedningen, Patrik Lindqvist ordförande kyrkogårdsberedningen. Vi samtalar om kyrkopolitiken i Malmö, samt om organisationsförändringarna.

Läs mer
facebook Twitter Email