#38 Valrörelsen i Malmö 2022

I detta avsnitt möter ni Zinaida Kajevic, som är första ombudsman på Malmö arbetarekommun. Vi samtalar om valrörelsen i Malmö, samt om alla våra kampanjinsatser vi genomfört.

Läs mer

#37 Valrörelsen i Skåne 2022

i detta avsnitt möter ni Petra Bergqvist, som är första ombudsman på partidistriktet i Skåne. Vi samtalar om alla insatser som gjordes under valrörelsen i Skåne, samt känslorna under och efter ¨valrörelsen.

Läs mer

#36 Valkänslor kommunalt, regionalt, nationellt

I detta avsnitt möter ni riksdagsledamoten och Malmö arbetarekommuns ordförande Joakim Sandell. Vi samtalar om valresultatet, tillsättande av valanalysgrupp, valkänslor.

Läs mer

#35 Valkänslor i Malmö

i detta avsnitt möter ni Mathias Persson, valarbetare och förtroendevald inom region Skåne. Vi samtalar om känslorna dagen efter valdagen, samt Socialdemokratins framgångar.

Läs mer

#34 Valrörelsen i Malmö

U detta avsnitt möter ni Carina Nilsson, kommunfullmäktige ordförande i Malmö. Vi samtalar om valfrågorna som diskuteras på olika platser i Malmö, samt valkänslan inför valet.

Läs mer

#33 Valstugan på Limhamn

I detta avsnitt möter ni Göran Karlsson, som är valledare/valarbetare i vår valstuga på Limhamn. Vi samtalar om valarbetet i Limhamn, samt om arbetet i valstugan.

Läs mer

#32 Valstugan på Gustav Adolfs torg

I detta avsnitt möter ni följande valarbetare, Sven Erik Rasmusson, Kristina Westling, Joakim Sandell. No samtalar om valfrågorna och känslorna i valrörelsen nere på valstugan på Gustav Adolfs torg.

Läs mer

#31 Valstugan på Värnhemtorget

I detta avsnitt möter ni Bengt Persson och Mats Sjölin, som valarbetar i vår valstuga på Värnhemstorget. Vi samtalar om vilka frågor som väljarna lyfter, stämningen, känslorna i valrörelsen.

Läs mer

#30 Valstugan på Möllevångstorget

I detta avsnitt möter ni Inger Jarlbeck och Bengt Göran Svensson. Vi samtalar om valarbetet och valrörelsen nere på Möllevångstorget.

Läs mer

#29 Pensionssystemet

I detta avsnitt möter ni Leif Jakobsson, före detta riksdagsledamot och statssekreterare på finansdepartementet. Vi samtalar om det gamla och det nya pensionssystemet, och hur det fungerar finansiellt.

Läs mer
facebook Twitter Email