#25 Du och jag och politiken

I detta avsnitt möter ni Hanna Jokel, förtroendevald i region Skåne, samt ordförande för SSU Skåne. Vi samtalar om valrörelsen, kampanjer, och hur vi ska nå de unga i samhället.

Läs mer

#24 Du och jag och politiken

I detta avsnitt möter ni Nadjam Malik, som är förtroendevald i servicenämnden i Malmö. Vi samtalar om valrörelsen, samt hur svårt det kan vara för väljarna att se skillnaderna mellan de olika partierna. .

Läs mer

#23 Våra kampanjer i Malmö

I detta avsnitt möter ni Linnea Jacobsson, som är ombudskvinna på Mak. Vi samtalar om våra olika valkampanjer som vi genomför i Malmö inför valet den 11:e september 2022. .

Läs mer

#22 Sveriges nya försvarspolitik

I detta avsnitt möter ni Niklas Karlsson(S), riksdagsledamot och Vice ordförande i försvarsutskottet. Vi samtalar om Sveriges nya försvarspolitik, Nato ansökan, samt vår försvarsförmåga.

Läs mer

#21 SSU pratar om första maj 2022

( detta avsnitt möter ni Leth och Hanna från styrelsen i SSU Skåne, vi samtalar om politiken och första maj 2022.

Läs mer

#20 Sjukvården inom SUS Malmö/Lund

I detta avsnitt möter ni Carina Svensson, som är regionråd i region Skåne. Carina sitter med i Sjukhusstyrelse SUS, 2:e vice ordförande. Vi samtalar om vad som händer inom sjukvården SUS Malmö/Lund.

Läs mer

#19 Kollektivtrafiken i Malmö

I detta avsnitt möter ni Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö, samt 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden region Skåne. Vi samtalar om utbyggnaden av kollektivtrafiknätet fram till 2029, samt taxor och mycket mera.

Läs mer

#18 Kulturpolitiken i Malmö

U detta avsnitt möter ni Frida Trollmyr, som är ordförande för Kulturnämnden i Malmö. Vi samtalar om kulturens betydelse, samt alla satsningar vi gör på kulturlivet.

Läs mer

#17 Äldreomsorgen & Hemtjänsten i Malmö

I detta avsnitt samtalar vi med Anders Rubin som är kommunalråd, och ordförande för Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Läs mer

#16 Så bygger vi Malmö hållbart

I detta avsnitt möter du Sofia Hedén, som är ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Malmö.

Läs mer
facebook Twitter Email