#65 Första maj tal i Malmö 2023

I detta avsnitt möter ni Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Här är hennes första maj tal ifrån Folkets park i Malmö.

Läs mer

#64 Valborg & första maj i Malmö 2023

I detta avsnitt möter ni Nadjam Malik som är facklig politisk ombudsman på Mak. Vi samtalar om valborgsfirandet, samt om första maj i Malmö.

Läs mer

#63 Första maj i Skåne

I detta avsnitt möter ni Anders Svärd, ombudsman på Skånes partidistrikt. Vi samtalar om arbetarrörelsens högtidsdag första maj, och var man kan fira detta med oss i Skåne.

Läs mer

#62 Fastighet & servicenämnden i region Skåne

I detta avsnitt möter ni Nihad Pasalic, som är 2:e vice ordförande för fastighet & servicenämnden i region Skåne. Vi samtalar om hans politiska uppdrag och vad nämnden sysslar med, samt om vad som är på gång.

Läs mer

#61 Strukturell rasism

I detta avsnitt möter ni statsvetaren och region politikern Hanna Jokel. Vi samtalar om den strukturella rasismen i Sverige och världen.

Läs mer

#60 Amalthea 1908

I detta avsnitt möter ni professorn i historia Roger Johansson, som arbetar på Malmö universitet. Vi samtalar om ”Amalthea 1908”, om händelse förloppet, och de 3 som låg bakom sprängningen.

Läs mer

#59 Kollektivtrafiken i Malmö

I detta avsnitt möter ni Andreas Schönström, kommunalråd, samt 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i region Skåne. Vi samtalar om linjenätet och hur kollektivtrafiken ska utvecklas i Malmö framöver.

Läs mer

#58 Inger Jarl Beck – Politiskt porträtt

I detta avsnitt möter ni Inger Jarl Beck, som är före detta riksdagsledamot och facklig ombudsman. Vi samtalar om hennes liv och vad det var som gjorde henne aktiv, som gav henne de politiska och fackliga uppdragen. .

Läs mer

#57 August Palm – Pionjärs porträtt

I detta avsnitt möter ni professorerna i historia, Roger Johansson(Malmö universitet) Lars Berggren(Lunds universitet). Samtalet handlar om vår Socialdemokratiska pionjär August Palm, och hela hans liv och historia.

Läs mer

#56 Demokrati och mänskliga rättigheter

I detta avsnitt möter ni vårt kommunalråd Amani Loubani. Vi samtalar om demokrati och mänskliga rättigheter i Malmö, och hur detta kan utvecklas framöver.

Läs mer
facebook Twitter Email