årets studieutveckling

Årets Studieutveckling 2020 tilldelas Malmö arbetarekommun

Under årets digitala och fullspäckade nationella verksamhetsforum tilldelades Malmö arbetarekommun diplomen ”Årets studieutveckling 2020”. Detta för det otroliga studiesamarbetet arbetarekommunen haft med ABF Malmö samt SSU Malmö.

Läs mer

Prata klimat med Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker

Ta chansen att ställa dina frågor om klimat direkt till JYTTE GUTELAND (S), en av EU-parlamentets mest framstående klimatpolitiker. Jytte är bland annat ansvarig för behandlingen av den klimatlag som ska föra EU till klimatneutralitet senast år 2050 och minska klimatutsläppen med 60% till år 2030.Vi inleder med en kort presentation där Jytte berättar om…

Läs mer

Så vill vi utveckla Malmös äldreomsorg

Äldreomsorgen är en av de viktigaste delarna av det vi kallar den svenska välfärden. Utan den skulle Sverige se väldigt annorlunda ut och villkoren för familjers liv, inte minst kvinnornas, hade varit radikalt annorlunda. Tryggheten i att veta att det finns stöd när jag eller mina anhöriga behöver det på äldre dar gör att jag…

Läs mer
facebook Twitter Email