Valanställd sökes!

Tidsbegränsad anställning juni-september! Vi söker dig som vill hjälpa oss vinna valet! Med siktet på valet den 11 september vill vi anställa dig som kan bidra till vår valkampanj under de sista tre månaderna av valrörelsen. Du kommer främst att arbeta med utåtriktade aktiviteter i enlighet med färdigställd planering. Du ingår i ett arbetslag med…

Läs mer

Vallöfte: Avskaffa minutschema i hemtjänsten!

Vi ska avskaffa minutschemat i hemtjänsten! En av samhällets viktigaste uppgifter är att ta hand om sina äldre. Det handlar om att ge tillbaka respekt, kärlek och omtanke till de som varit med att bygga upp vårt samhälle. Men så kallade minutscheman inom hemtjänsten har tvingat vårdpersonalen att stressa genom arbetsdagen utan att hinna med…

Läs mer

I solidaritet med Ukraina

Det hänsynslösa anfallskrig som Ryssland nu genomför mot Ukraina representerar ett nytt, mörkt kapitel i Europas historia. De enda som har ansvar för den här närmast obeskrivliga fasa som släppts lös över Ukraina, det är den ryska ledningen. Vladimir Putin, och hans närmaste påhejare. Sverige och hela EU har i kraftigaste möjliga ordalag fördömt Rysslands…

Läs mer

Nominera till Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö 2022!

Känner du någon person eller en grupp i Malmö som kan gestalta morgondagens arbetsliv i ett demokratiskt och solidariskt samhälle? Arbetarrörelsen i Malmös Kulturpris utdelas till den person eller grupp i Malmö som kan gestalta morgondagens arbetsliv, i ett demokratiskt och solidariskt samhälle. Nominering av bidrag till Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö ska skriftligen vara någon…

Läs mer

Tack för i år!

Tack alla Malmöbor och medlemmar för ett intensivt år. Särskilt välkomna vill vi säga till de hundratals nya malmöbor som i år tagit steget och gått med i socialdemokraterna! Vi hoppas att vi ses nästa år för att tillsammans bygga Malmö helt. I vanlig ordning passar vi på att sammanfatta några av alla viktiga beslut…

Läs mer

Referat: representantskap 13 december

Representantskapet ägde rum på Kockum Fritid den 13 december 2021. Gäster på representantskapet var Bo Bernhardsson som berättade om, sålde och signerade sin bok ”Historien om Arbetet och den sista striden” samt nya partisekreteraren Tobias Baudin höll appell och vilken sorts valrörelse vi står inför och varför vi kommer vinna den! Under mötet antog socialdemokraterna…

Läs mer

Läslov med den skånska arbetarrörelsen

Oavsett om du har läslov eller ej vill vi tipsa om lite rykande färsk litteratur från den skånska arbetarrörelsen:

Läs mer

Nils Yngvesson 1931-1921

Nils Yngvesson har hastigt avlidit och saknaden är stor. Nils Yngvesson har lämnat oss efter ett helt liv i arbetarrörelsens tjänst. Som sotare var han fackligt aktiv under i stort hela 50-talet för att sedan 1959 börja arbeta inom politiken. 1960 anställdes han som ombudsman på Malmö Arbetarekommun. Redan 1962 valdes han in till Kommunfullmäktige…

Läs mer

Malmö stads budget 2022

Stort reformutrymme i kommunledningens budget för 2022 Full uppräkning för index och demografi till alla verksamheter. Förutom det föreslår kommunledningen 276 miljoner kronor i extra satsningar i sitt budgetförslag för 2022. I samhällets återstart efter pandemin är det inte läge att bromsa in utan istället använda alla muskler i den kommunala ekonomin för att satsa….

Läs mer

Rapport – Arbetsmarknadssituationen i Malmö och vägen framåt

För socialdemokratin är frågan om arbete helt central.  Det finns ingen större klyfta mellan den som har ett arbete och den som inte har. Socialdemokraterna i Malmö har länge haft fullt fokus på jobbpolitiken. En hel del går i rätt riktning på arbetsmarknadsområdet: hälften av alla nya jobb i Skåne skapas i Malmö. Fler Malmöbor kommer…

Läs mer
facebook Twitter Email