Bjud hem en toppolitiker

Du som föreningsaktiv eller samhällsengagerad Malmöbo har möjlighet att hålla i ett digitalt homeparty med en toppolitiker från Socialdemokraterna i Malmö. Ni bestämmer tema! Eventet sker genom verktyget Zoom. Vi tillhandahåller verktyget samt består med Support.   För att bli vald behöver du som håller i eventet vara engagerad eller medlem i Socialdemokraterna Malmö  Du behöver bjuda in minst 3 nya fikna personer till eventet.   Bonus:  Lyckas du…

Läs mer
hemtjänsten malmö

Dags att skrota minutjakten i hemtjänsten!

Socialdemokraterna i Malmö har ställt sig bakom en motion från Kommunal S-fackklubb som handlar om att skrota minutschema i hemtjänsten. Förhoppningen är att det ska leda till en bättre hemtjänst för såväl brukar som personal.

När Malmö införde timbaserade hemtjänstinsatser istället för nivåer lanserades det som att vårdtagare skulle få mer att säga till om, och att brukare och personal skulle kunna lägga upp hur och när insatserna skulle utföras. Effekten blev inte den förväntade. Motionen är skriven av Ewa Glimhed och Olga K Roos, båda fackliga företrädare för Kommunal sektion…

Läs mer

Socialdemokratiska satsningar på skolan gör skillnad

Se filmen om Malmös skolresa på vår Youtube kanal

Malmös grundskolor har vuxit med över 10 000 elever och runt 2000 anställda. Samtidigt ökar kunskapsresultaten, meritvärdena och behörigheten till gymnasiet. Störst förbättring har skett på skolor i tuffare områden.Med beslutsamhet och mångas samlade kraft kan vi skapa förändring! SE HELA FILMEN när kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) besöker Mellersta förstadsskolan och hör personal…

Läs mer

Ett öppet och tryggt Malmö i en ny tid

KOMMUNLEDNINGENS BUDGETFÖRSLAG 2021

Coronapandemin kommer under lång tid framöver att påverka samhällen och människor världen över. Vi har förändrat sättet att umgås, sättet att arbeta och vad vi gör på vår fritid. Pandemin fortsätter att utgöra ett hot mot liv, hälsa och jobb – såväl i omvärlden som i Malmö. Men vi Malmöbor har upplevt kriser förut. Precis…

Läs mer
årets studieutveckling

Årets Studieutveckling 2020 tilldelas Malmö arbetarekommun

Under årets digitala och fullspäckade nationella verksamhetsforum tilldelades Malmö arbetarekommun diplomen ”Årets studieutveckling 2020”. Detta för det otroliga studiesamarbetet arbetarekommunen haft med ABF Malmö samt SSU Malmö.

Läs mer

Prata klimat med Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker

Ta chansen att ställa dina frågor om klimat direkt till JYTTE GUTELAND (S), en av EU-parlamentets mest framstående klimatpolitiker. Jytte är bland annat ansvarig för behandlingen av den klimatlag som ska föra EU till klimatneutralitet senast år 2050 och minska klimatutsläppen med 60% till år 2030.Vi inleder med en kort presentation där Jytte berättar om…

Läs mer

Så vill vi utveckla Malmös äldreomsorg

Äldreomsorgen är en av de viktigaste delarna av det vi kallar den svenska välfärden. Utan den skulle Sverige se väldigt annorlunda ut och villkoren för familjers liv, inte minst kvinnornas, hade varit radikalt annorlunda. Tryggheten i att veta att det finns stöd när jag eller mina anhöriga behöver det på äldre dar gör att jag…

Läs mer
facebook Twitter Email